Sieć szpitali w Świętokrzyskiem. Zobacz, które placówki...

  Sieć szpitali w Świętokrzyskiem. Zobacz, które placówki znalazły się na liście

  Paula Goszczyńska

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Sieć szpitali w Świętokrzyskiem. Zobacz, które placówki znalazły się na liście

  ©Freeimages.com

  We wtorek w nocy ogłoszona została lista placówek, które zakwalifikowały się do sieci szpitali. Poniżej publikujemy wykaz wszystkich szpitali z województwa świętokrzyskiego wraz z danymi kontaktowymi. Lecznice te otrzymają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonywanie swojej misji. Będzie ono oparte na poprzednich okresach rozliczeniowych. Zakwalifikowanie placówki do sieci szpitali będzie 100 procentową gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę - bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.
  Sieć szpitali w Świętokrzyskiem. Zobacz, które placówki znalazły się na liście

  ©Freeimages.com

  W województwie świętokrzyskim początkowo do sieci nie zakwalifikowały się trzy szpitale - Intercard w powiecie pińczowskim, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w powiecie starachowickim oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój w powiecie buskim, czyli popularna „Górka”. Jednak w przypadku tego ostatniego, Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wystąpił do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na zakwalifikowanie placówki.
  - Nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie, więc ostatecznie „Górka” znalazła się w sieci szpitali - informuje Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

  OGLĄDAJ: ROZMOWĘ Z SZEFOWĄ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NFZ O SIECI SZPITALI

  W przypadku placówek nie zakwalifikowanych do sieci, ogłaszane będą konkursy. Grzegorz Dzik, ordynator Polsko-Amerykańskich Klinik Serca uważa, że pozostawienie placówki na mapie zdrowotnej województwa świętokrzyskiego jest bardzo istotne dla społeczeństwa.

  - Klinika mogłaby według nowych regulacji prawnych wejść do sieci pod dwoma warunkami. Pierwszy - jako podwykonawca jednego ze szpitali, który spełnia kryteria włączenia do sieci. Ta możliwość jednak nie została wykorzystana ze względu na opóźnienia w rejestracji Oddziału Kardiologii w Szpitalu w Skarżysku-Kamiennej i inne utrudnienia. Drugim sposobem byłoby ewentualne wskazanie naszego centrum w trybie nadzwyczajnym przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zatwierdzenie przez Ministerstwo Zdrowia. Ten warunek również nie zostanie spełniony. W tej sytuacji pozostaje nam czekać na ogłoszenie postępowania konkursowego w zakresie zarówno chirurgii naczyniowej, jak i kardiologii. Niedawno odbyliśmy spotkanie z pacjentami, w którym wzięło udział 300 osób. Dały one wyraz temu, jak bardzo jesteśmy potrzebni. Dlatego myślę, że nie pozostaniemy bez źródeł finansowania. Niemniej żałujemy, że nie udało nam się zdążyć na czas ze wszystkimi formalnościami - wyjaśnia lekarz.

  Lista szpitali w sieci:

  Kolejno: miasto; nazwa placówki; adres (miejsca udzielania świadczeń); poziom; oddziały w sieci; strona www; telefon dla pacjneta; adres mailowy dla pacjenta

  POWIAT BUSKI
  • BUSKO-ZDRÓJ; UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ; UL. DR. SZYMONA STARKIEWICZA 1; II POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA; www.szpitalgorka.pl; (41) 370 34 00; info@szpitalgorka.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ; UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ; UL. DR SZYMONA STARKIEWICZA 1;II POZIOM;ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA;www.szpitalgorka.pl;(41) 370 34 00; info@szpitalgorka.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67; I POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; szpitalbusko.pl; (41) 378 24 01 w. 273; sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67; I POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA; szpitalbusko.pl; (41) 378 24 01 w. 267; sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67; I POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; szpitalbusko.pl; (41) 378 24 01 w. 285; sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ;ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67; I POZIOM; CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA; szpitalbusko.pl; (41) 378 24 01 w. 335;sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67; I POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; szpitalbusko.pl; (41) 378 24 01 w. 320;sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ;ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67;I POZIOM;CHOROBY PŁUC – HOSPITALIZACJA;szpitalbusko.pl;(41) 378 24 01 w. 241; sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ;ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67;I POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA;szpitalbusko.pl;(41) 378 24 01 w. 302;sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67;I POZIOM;NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA;szpitalbusko.pl;(41) 378 24 01 w. 225;sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ;ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67;I POZIOM;IZBA PRZYJĘĆ;szpitalbusko.pl;(41) 378 24 01 w. 229;sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • BUSKO-ZDRÓJ;ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67p;I POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA;szpitalbusko.pl; (41) 378 24 01 w. 324; sekretariat@zoz.busko.com.pl


  POWIAT JĘDRZEJOWSKI
  • JĘDRZEJÓW;ARTMEDIK ; UL. MAŁOGOSKA 25; I POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA;szpital-jedrzejow.pl;(41) 386 55 92;biuro@szpital-jedrzejow.pl
  • JĘDRZEJÓW;ARTMEDIK ; UL. MAŁOGOSKA 25; I POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; szpital-jedrzejow.pl; (41) 386 50 62; zozjedrzejow@pro.onet.pl
  • JĘDRZEJÓW; ARTMEDIK ; UL. MAŁOGOSKA 25;I POZIOM; NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA; szpital-jedrzejow.pl; (41) 386 55 92; sekretariat@szpital-jedrzejow.pl
  • JĘDRZEJÓW; ARTMEDIK ; UL. MAŁOGOSKA 25;I POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM;szpital-jedrzejow.pl; (41) 386 17 21
  • JĘDRZEJÓW; ARTMEDIK ; UL. MAŁOGOSKA 25;I POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; szpital-jedrzejow.pl; (41) 386 14 91
  • JĘDRZEJÓW;ARTMEDIK ; UL. MAŁOGOSKA 25;I POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; szpital-jedrzejow.pl; (41) 386 42 48
  • JĘDRZEJÓW; ARTMEDIK ; UL. MAŁOGOSKA 25; I POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA;szpital-jedrzejow.pl; (41) 386 21 83


  POWIAT KAZIMIERSKI
  • KAZIMIERZA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. PARTYZANTÓW 12; I POZIOM; IZBA PRZYJĘĆ; zoz.kazimierzawielka.com; (41) 352 15 18; zoz@kazimierzawielka.com
  • KAZIMIERZA ; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ; UL. PARTYZANTÓW 12; I POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; zoz.kazimierzawielka.com; (41) 352 21 40; zoz@kazimierzawielka.com


  KIELCE
  • KIELCE; SZPITAL MSWiA ; UL. OGRODOWA 11; OGÓLNOPOLSKI; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; zozmswkielce.pl;(41) 349 36 08; zoz@zozmswkielce.pl
  • KIELCE; SZPITAL MSWiA ; UL. OGRODOWA 11; OGÓLNOPOLSKI; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; zozmswkielce.pl; (41) 349 36 08; zoz@zozmswkielce.pl
  • KIELCE; SZPITAL MSWiA ; UL. OGRODOWA 11; OGÓLNOPOLSKI; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; zozmswkielce.pl; (41) 349 36 08; zoz@zozmswkielce.pl
  • KIELCE; SZPITAL MSWiA ; UL. OGRODOWA 11;OGÓLNOPOLSKI;IZBA PRZYJĘĆ; zozmswkielce.pl; (41) 349 36 08; zoz@zozmswkielce.pl
  • KIELCE; SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA ; UL. KOŚCIUSZKI 25; I POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; szpitalkielecki.pl; (41) 266 23 40; sekretariat@szpitalkielecki.pl
  • KIELCE; SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA ; UL. KOŚCIUSZKI 25; I POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; szpitalkielecki.pl; (41) 341 78 58; sekretariat@szpitalkielecki.pl
  • KIELCE; SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA ; UL. KOŚCIUSZKI 25; I POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; szpitalkielecki.pl; (41) 341 78 20;sekretariat@szpitalkielecki.pl
  • KIELCE; SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA ; UL. KOŚCIUSZKI 25; I POZIOM; NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; szpitalkielecki.pl; (41) 341 78 38; sekretariat@szpitalkielecki.pl
  • KIELCE; SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA ; UL. KOŚCIUSZKI 25;I POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; szpitalkielecki.pl; (41) 341 78 52; sekretariat@szpitalkielecki.pl
  • KIELCE; SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA ; UL. KOŚCIUSZKI 25;I POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR); szpitalkielecki.pl; (41) 266 23 51; sekretariat@szpitalkielecki.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA; UL. PROSTA 30; I POZIOM; IZBA PRZYJĘĆ; szpitalprosta.pl; (41) 201 38 00; szpital@szpgin.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA; UL. PROSTA 30; I POZIOM; NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY;szpitalprosta.pl;(41 201 38 00; szpital@szpgin.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA; UL. PROSTA 30; I POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY;szpitalprosta.pl;(41) 201 38 ;szpital@szpgin.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY UROLOGIA - HOSPITALIZACJA; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY TERAPIA IZOTOPOWA ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY BRACHYTERAPIA ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY TELERADIOTERAPIA ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ; UL. ARTWIŃSKIEGO 3; ONKOLOGICZNY CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM ; onkol.kielce.pl; (41) 367 42 08;scoinfo@onkol.kielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 13 42 w. 4342; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 303 32 24 ; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY; UL. ARTWIŃSKIEGO 3ª; III POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 303 32 24; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY; UL. ARTWIŃSKIEGO 3ª; III POZIOM; ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 15 71 w. 4571; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 303 33 05 w. 3305; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 303 33 16 w. 3316; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 303 33 29 w. 3329; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; NEFROLOGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 303 32 81 w. 3281;szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 303 32 24, (41) 303 33 52; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; NEUROLOGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 303 32 31 w. 3231; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY; UL. ARTWIŃSKIEGO 3ª; III POZIOM; ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 345 63 25 w. 39; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 303 33 44 w. 3344; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; UROLOGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl;(41) 303 33 33 w. 3333; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; IZBA PRZYJĘĆ; wszzkielce.pl;(41) 367 13 25 w 4325; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; wszzkielce.pl; (41) 36 71 444;szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 15 22 w 4522; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 15 36 w. 4536; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 14 56; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 15 10; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; NEFROLOGIA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 12 34 w. 4234; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; NEUROLOGIA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 15 77; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM;ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA;wszzkielce.pl; (41) 367 13 60 w. 4360, (41) 367 13 52;szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 13 60 w. 4360, (41) 367 13 52;szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 13 60 w. 4360, (41) 367 13 52; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH; UL. RADIOWA 7; III POZIOM; CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 363 71 35 w. 4135; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 15 71 w. 4571; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; CHIRURGIA ONKOLOGICZNA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 15 71 w. 4571; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM;KARDIOCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl;(41) 367 12 99; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl;(41) 367 14 22 w. 4422; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 12 51 w. 4251; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 14 40 w. 4440; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 367 13 62; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY; wszzkielce.pl; (41) 367 12 16 w. 4216; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ; UL. GRUNWALDZKA 45; III POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY; wszzkielce.pl; (41) 36712 63 w. 4263; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH; UL. RADIOWA 7; III POZIOM; DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA – HOSPITALIZACJA; wszzkielce.pl; (41) 363 71 55 w. 4155; szpital@wszzkielce.pl
  • KIELCE; WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH; UL. ARTWIŃSKIEGO 3ª; III POZIOM; CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM; wszzkielce.pl; brak; szpital@wszzkielce.pl


  POWIAT KIELECKI
  • CHMIELNIK; SZPITAL POWIATOWY ; UL. KIELECKA 1-3; I POZIOM; IZBA PRZYJĘĆ; szpital-chmielnik.pl; (41) 354 20 17; biuro@szpital-chmielnik.pl
  • CHMIELNIK; SZPITAL POWIATOWY ; UL. KIELECKA 1-3; I POZIOM ;CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA;szpital-chmielnik.pl;(41) 354 24 79;biuro@szpital-chmielnik.pl
  • CHMIELNIK; SZPITAL POWIATOWY ; UL. KIELECKA 1-3; I POZIOM ;CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; szpital-chmielnik.pl;(41) 354 43 90;biuro@szpital-chmielnik.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA;czerwonagora.pl; (41) 346 55 45 w. 244’ czerwonagora@czerwonagora.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA;czerwonagora.pl; (41) 346 55 45 w. 243;czerwonagora@czerwonagora.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY;IZBA PRZYJĘĆ; czerwonagora.pl; (41) 346 55 45 w.245; czerwonagora@czerwonagora.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY; CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ – HOSPITALIZACJA; czerwonagora.pl; (41) 346 55 45 w. 215; czerwonagora@czerwonagora.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY; UROLOGIA – HOSPITALIZACJA; czerwonagora.pl; (41) 346 55 45 w. 175;czerwonagora@czerwonagora.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA;czerwonagora.pl;(41) 346 55 45 w. 184; czerwonagora@czerwonagora.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA;czerwonagora.pl;(41) 346 55 45 w. 161; czerwonagora@czerwonagora.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY; CHOROBY PŁUC – HOSPITALIZACJA; czerwonagora.pl;(41) 346 55 45 w. 221;czerwonagora@czerwonagora.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY; CHOROBY PŁUC – HOSPITALIZACJA;czerwonagora.pl;(41) 346 55 45 w. 199;czerwonagora@czerwonagora.pl
  • CHĘCINY; WOJEWÓDZKI SZPITAL W CZERWONEJ GÓRZE; UL. CZERWONA GÓRA 10; PULMONOLOGICZNY; CHOROBY PŁUC – HOSPITALIZACJA; czerwonagora.pl; (41) 346 55 45 w. 208;czerwonagora@czerwonagora.pl


  POWIAT KONECKI
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; NEFROLOGIA – HOSPITALIZACJA; zoz.konskie.pl; (41) 39 02 215; dializy@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; zoz.konskie.pl; (41) 39 02 223; oait@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; zoz.konskie.pl; (41) 39 02 243; noworodki@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA; zoz.konskie.pl; (41) 39 02 240; okulistyka@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; zoz.konskie.pl;(41) 39 02 191; sor@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; zoz.konskie.pl; (41) 39 02 276 ,(41) 39 02 236; wewnetrzny@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; UROLOGIA – HOSPITALIZACJA; zoz.konskie.pl; (41) 39 02 254; urologia@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA;zoz.konskie.pl;(41) 39 02 381;ortopedia@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA;zoz.konskie.pl;(41) 39 02 278;chirurgia@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY;zoz.konskie.pl;(41) 39 02 184ginekologia@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA;zoz.konskie.pl;(41) 39 02 311;kardiologia@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; NEUROLOGIA – HOSPITALIZACJA; zoz.konskie.pl;(41) 39 02 363;neurol@zoz.konskie.pl
  • KOŃSKIE; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. GIMNAZJALNA 41B; II POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; zoz.konskie.pl; (41) 39 02 376; pediatria@zoz.konskie.pl


  POWIAT OPATOWSKI:
  • OPATÓW; CENTRUM DIALIZA ; UL. SZPITALNA 4; I POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; szpitalwopatowie.pl; (15) 867 04 18; sekretariat@szpitalwopatowie.pl
  • OPATÓW; CENTRUM DIALIZA ; UL. SZPITALNA 4; I POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; szpitalwopatowie.pl; (15) 867 04 06;sekretariat@szpitalwopatowie.pl
  • OPATÓW; CENTRUM DIALIZA ; UL. SZPITALNA 4; I POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA;szpitalwopatowie.pl; (15) 867 04 10;sekretariat@szpitalwopatowie.pl
  • OPATÓW; CENTRUM DIALIZA ; UL. SZPITALNA 4; I POZIOM; NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA;szpitalwopatowie.pl;(15) 867 04 17; sekretariat@szpitalwopatowie.pl
  • OPATÓW; CENTRUM DIALIZA ; UL. SZPITALNA 4; I POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA; szpitalwopatowie.pl;(15) 867 04 15;sekretariat@szpitalwopatowie.pl
  • OPATÓW; CENTRUM DIALIZA ; UL. SZPITALNA 4; I POZIOM; IZBA PRZYJĘĆ; szpitalwopatowie.pl; (15) 867 04 01; sekretariat@szpitalwopatowie.pl


  POWIAT OSTROWIECKI:
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 345
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 219
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM; NEUROLOGIA – HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl;(41) 247 80 00 w. 330
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM;KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA;zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 313
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM; OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 232
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM;ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 244
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM;CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 372
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM;NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 323
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM;CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 382
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM; UROLOGIA – HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 262
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM;CHOROBY PŁUC – HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl;(41) 247 80 00 w. 357
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM;CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 204
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM;ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM;OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA; zoz.ostrowiec.pl;(41) 247 80 00 w. 253
  • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. SZYMANOWSKIEGO 11; II POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; zoz.ostrowiec.pl; (41) 247 80 00 w. 279,w. . 274


  POWIAT PIŃCZOWSKI
  • PIŃCZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. ARMII KRAJOWEJ 22; I POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; szpitalpinczow.pl; (41) 357 30 31 w. 225; sekretariat@szpitalpinczow.pl
  • PIŃCZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. ARMII KRAJOWEJ 22; I POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; szpitalpinczow.pl; (41) 357 30 31 w. 227; sekretariat@szpitalpinczow.pl
  • PIŃCZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. ARMII KRAJOWEJ 22; I POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; szpitalpinczow.pl; (41) 357 30 31 w. 215; sekretariat@szpitalpinczow.pl
  • PIŃCZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ; UL. ARMII KRAJOWEJ 22; I POZIOM; IZBA PRZYJĘĆ; szpitalpinczow.pl; (41) 357 30 31 w. 102, 102, 103, 104; sekretariat@szpitalpinczow.pl


  POWIAT SANDOMIERSKI
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; NEFROLOGIA – HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 06 83; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 06 25; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; UROLOGIA - HOSPITALIZACJAsand.pl; (15) 833 06 89; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 06 54; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 05 59szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 06 35; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; NEFROLOGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 06 45; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 05 29); szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; REUMATOLOGIA – HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 05 44; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; sand.pl; (15) 833 05 02 , (15) 832 22 22; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; sand.pl; (15) 833 06 00; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 06 78; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 06 24; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; sand.pl; (15) 833 07 13, (15) 833 06 04; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; NEUROLOGIA – HOSPITALIZACJA; sand.pl; (15) 833 07 39; szpital@sand.pl
  • SANDOMIERZ; SZPITAL SPECJALISTYCZNY W SANDOMIERZU; SANDOMIERZ; UL. SCHINZLA 13; III POZIOM; NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA; sand.pl(15) 833 06 48; szpital@sand.pl


  POWIAT SKARŻYSKI
  • SKARŻYSKO-KAMIENNA; SZPITAL POWIATOWY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ ; SKARŻYSKO-KAMIENNA; UL. SZPITALNA 1; II POZIOM; NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; zoz.com.pl; 516209376; zoz@zoz.com.pl
  • SKARŻYSKO-KAMIENNA; SZPITAL POWIATOWY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ ; SKARŻYSKO-KAMIENNA; UL. SZPITALNA 1; II POZIOM; OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA; zoz.com.pl; 516209232; zoz@zoz.com.pl
  • SKARŻYSKO-KAMIENNA; SZPITAL POWIATOWY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ ; SKARŻYSKO-KAMIENNA; UL. SZPITALNA 1; II POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; zoz.com.pl; 516209218; zoz@zoz.com.pl
  • SKARŻYSKO-KAMIENNA; ZPITAL POWIATOWY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ; SKARŻYSKO-KAMIENNA; UL. SZPITALNA 1; II POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; zoz.com.pl; 516209262; zoz@zoz.com.pl
  • SKARŻYSKO-KAMIENNA; SZPITAL POWIATOWY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ ; SKARŻYSKO-KAMIENNA; UL. SZPITALNA 1; II POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; zoz.com.pl; 516209265; zoz@zoz.com.pl
  • SKARŻYSKO-KAMIENNA; SZPITAL POWIATOWY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ ; SKARŻYSKO-KAMIENNA; UL. SZPITALNA 1; II POZIOM; CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA; zoz.com.pl; 516209287; zoz@zoz.com.pl
  • SKARŻYSKO-KAMIENNA; SZPITAL POWIATOWY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ; SKARŻYSKO-KAMIENNA; UL. SZPITALNA 1; II POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; zoz.com.pl; 516209212; zoz@zoz.com.pl
  • SKARŻYSKO-KAMIENNA; SZPITAL POWIATOWY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ ; SKARŻYSKO-KAMIENNA; UL. SZPITALNA 1; II POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA; zoz.com.pl; 516209207; zoz@zoz.com.pl


  POWIAT STARACHOWICKI:
  • STARACHOWICKI; STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; szpital.starachowice.pl; (41) 273 91 52, (41) 273 98 07; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA; szpital.starachowice.pl; (41) 273 99 09; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; OWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; EONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; szpital.starachowice.pl; (41) 273 91 18; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA; szpital.starachowice.pl;( 41) 273 91 25; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA; zpital.starachowice.pl; (41) 273 91 36; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; szpital.starachowice.pl; (41) 273 91 55; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; szpital.starachowice.pl; (41) 273 92 26; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; szpital.starachowice.pl; (41) 273 91 52, (41) 273 98 07; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; szpital.starachowice.pl; (41) 273 91 28; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; szpital.starachowice.pl; (41) 273 91 49; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; NEUROLOGIA – HOSPITALIZACJA; szpital.starachowice.pl; (41) 273 91 26; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY; szpital.starachowice.pl; (41) 273 98 48; rejestracja@szpital.starachowice.pl
  • STARACHOWICE; POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; STARACHOWICE; UL. RADOMSKA 70; II POZIOM; KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA; szpital.starachowice.pl; (41) 273 91 53; rejestracja@szpital.starachowice.pl


  POWIAT STASZOWSKI:
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 46; sor@szpitalstaszow.pl
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 94; ortopedia@szpitalstaszow.pl
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 38
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOM; OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 44; laryngologia@szpitalstaszow.pl
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 14; wewnetrzny@szpitalstaszow.pl
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 32; chirurgia@szpitalstaszow.pl
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOM; UROLOGIA – HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 82; urologia@szpitalstaszow.pl
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOMPEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 56; pediatria@szpitalstaszow.pl
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOMNEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 59
  • STASZÓW ; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOMNEUROLOGIA – HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 85 62; neurologia@szpitalstaszow.pl
  • STASZÓW; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE; STASZÓW; UL. 11 LISTOPADA 78; II POZIOMPOŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA; szpitalstaszow.pl; (15) 864 86 50; ginekologia@szpitalstaszow.pl


  POWIAT WŁOSZCZOWSKI:
  • WŁOSZCZOWA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE; WŁOSZCZOWA; UL. ŻEROMSKIEGO 28; I POZIOM; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA; zozwloszczowa.pl; (41) 388 38 19; s.lis@zozwloszczowa.pl
  • WŁOSZCZOWA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE; WŁOSZCZOWA; UL. ŻEROMSKIEGO 28; I POZIOM; CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA; zozwloszczowa.pl; (41) 388 38 17, (41) 388 37 84; s.lis@zozwloszczowa.pl
  • WŁOSZCZOWA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE; WŁOSZCZOWA; UL. ŻEROMSKIEGO 28; I POZIOM; ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; zozwloszczowa.pl; (41) 388 37 08; s.lis@zozwloszczowa.pl
  • WŁOSZCZOWA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE; WŁOSZCZOWA; UL. ŻEROMSKIEGO 28; I POZIOM; PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA; zozwloszczowa.pl; (41) 388 37 83; s.lis@zozwloszczowa.pl
  • WŁOSZCZOWA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE; WŁOSZCZOWA; UL. ŻEROMSKIEGO 28; I POZIOM; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA; zozwloszczowa.pl; (41) 388 38 04; s.lis@zozwloszczowa.pl
  • WŁOSZCZOWA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE; WŁOSZCZOWA; UL. ŻEROMSKIEGO 28; I POZIOM; NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA; zozwloszczowa.pl; (41) 388 38 22; s.lis@zozwloszczowa.pl
  • WŁOSZCZOWA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE; WŁOSZCZOWA; UL. ŻEROMSKIEGO 28; I POZIOM; ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA; zozwloszczowa.pl; (41) 388 38 54; s.lis@zozwloszczowa.pl
  • WŁOSZCZOWA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE; WŁOSZCZOWA; UL. ŻEROMSKIEGO 28; I POZIOM; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA; zozwloszczowa.pl; (41) 388 38 32; s.lis@zozwloszczowa.pl  PONIŻEJ LISTA Z OPISEM SZPITALI

  Źródło: Echo Dnia Świętokrzyskie - Tylko u nas! Gdzie się leczyć? Zobacz sieć szpitali (LISTA)

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Załączniki (1)

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Polecamy

   Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

   Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

   Prenumerata cyfrowa Dziennika Łódzkiego. Kup już teraz >>

   Prenumerata cyfrowa Dziennika Łódzkiego. Kup już teraz >>

   Nowoczesna bankowość jest mobilna

   Nowoczesna bankowość jest mobilna

   Przytulna sypialnia na poddaszu

   Przytulna sypialnia na poddaszu