Menedżer Roku 2014 - Regulamin

  Menedżer Roku 2014 - Regulamin

  kos

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  Menedżer Roku 2014 - Regulamin
  Regulamin konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2014
  Menedżer Roku 2014 - Regulamin

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

  • 1.1. Organizatorem Konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego", zwanego dalej "Konkursem" jest: Polskapresse Spółka z o.o. Oddział Prasa Łódzka, z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. I. Skorupki 17/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, zwana dalej "Organizatorem".
  • 1.2. Współorganizatorem konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego" jest Loża Łódzka Business Centre Club.
  • 1.3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Województwa Łódzkiego.
  • 1.4. Konkurs trwa od 1 lipca bieżącego roku do 31 stycznia następnego roku.


  2. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • 2.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, zwana dalej Kandydatem, spełniająca łącznie podane poniżej warunki, z zastrzeżeniem z punktu 2.3. niniejszego regulaminu:
   - zarządzająca w ostatnich dwóch latach przedsiębiorstwem lub jego oddziałem albo będąca wspólnikiem spółki prawa handlowego lub prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo jest zarejestrowane i/lub prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego,
   - wytypowana przez Kolegium Elektorskie Konkursu
   - wobec której ani wobec reprezentowanej przez Kandydata firmy nie było prowadzone w ciągu ostatnich 5 lat, postępowanie karne, karno-skarbowe lub inne, jak np. UOKiK itp.
   - wyrażająca zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz przetwarzanie przez organizatorów Konkursu swoich danych osobowych, a także danych ekonomicznych zarządzanej lub posiadanej przez siebie firmy - warunek ten zostaje spełniony, jeżeli osoba doręczyła prawidłowo wypełnioną i podpisaną ankietę, o której mowa w punkcie 2.2, przy czym doręczenie powinno nastąpić do 7 listopada 2014 roku do godziny 16.00 do siedziby Polskapresse Spółka z o.o. Oddział Prasa Łódzka, ul. Ks. I.Skorupki 17/19 Łódź.
  • 2.2. Za wyrażenie zgody na powyższe przetwarzanie danych osobowych i firmowych uważa się złożenie wypełnionych i należycie podpisanych przez Kandydatów i/lub przez osoby do tego w danej firmie uprawnione ankiet, wysłanych przez Organizatorów Konkursu do Kandydatów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2014. Ankiety zawierają adnotację: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskapresse spółka z o.o. Oddział Prasa Łódzka, z siedzibą przy ul. ks.hm Ignacego Skorupki 17/19 oraz Lożę Łódzką Business Centre Club moich danych osobowych, zawartych na niniejszej ankiecie, niezbędnych do realizacji niniejszego Konkursu oraz celów marketingowych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883.). Wyrażam zarazem zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu odesłanych im przeze mnie danych ekonomicznych mojej/zatrudniającej mnie firmy, wyłącznie dla potrzeb niniejszej edycji Konkursu."
  • 2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
  • 2.4. W Konkursie mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu oraz inni przedstawiciele tej samej firmy, którą reprezentuje laureat Konkursu, jednak dopiero po upływie trzech lat od roku tej edycji Konkursu, w której zdobyli oni statuetkę "Menedżera Roku Regionu Łódzkiego".
  1 »

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

   Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

   Prenumerata cyfrowa Dziennika Łódzkiego. Kup już teraz >>

   Prenumerata cyfrowa Dziennika Łódzkiego. Kup już teraz >>

   Gmina na Szóstkę

   Gmina na Szóstkę