Kiedy grozi ci zwolnienie dyscyplinarne

  Kiedy grozi ci zwolnienie dyscyplinarne

  Dorota Domienik

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  Kiedy grozi ci zwolnienie dyscyplinarne

  ©Language Abroad

  Zwolnienie dyscyplinarne powinno być stosowano przez pracodawców z dużą ostrożnością. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może, ale nie musi być przyczyną rozwiązania umowy. Wszystko zależy od okoliczności.
  Kiedy grozi ci zwolnienie dyscyplinarne

  ©Language Abroad

  

Umowa o pracę może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika w sytuacji:

  - ciężkiego naruszenie podstawowych pracowniczych obowiązków,
  - popełnienia przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze jego zatrudnianie,
  - zawinionej utraty uprawnień koniecznych do pracy.

  Pierwsza z wyżej wymienionych okoliczności dotyczy sytuacji, w której niewłaściwe zachowanie pracownika jest związane z jego podstawowymi obowiązkami, a naruszenie tych obowiązków jest poważne, np. obraził przełożonego, regularnie spóźnia się do pracy, spożywał alkohol w miejscu pracy, zakłócał spokój i porządek w miejscu pracy.

  Rozmiar przewinienia jest rozpatrywany indywidualnie i z uwzględnieniem okoliczności naruszenia obowiązków.

  Podstawowe obowiązki pracowników wynikają z przepisów prawa pracy, umowy o pracę (np. zakaz działalności konkurencyjnej) oraz regulaminów pracowniczych. Nie można zatem rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia za naruszenie przez pracownika obowiązku pracowniczego, który nie znajduje się w jego zakresie zadań lub nie można go określić jako "podstawowego".


  Kancelaria Prawna Skarbiec


  Pracodawca może skorzystać z możliwości zwolnienia dyscyplinarnego w ciągu miesiąca od dnia uzyskania informacji o nagannym zachowaniu pracownika.

  

Rozwiązanie umowy powinno polegać na pisemnym oświadczeniu z podaniem przyczyny. Dodatkowo, w sytuacji gdy pracownik należy do związku zawodowego, prawidłowość oceny okoliczności naruszeń pracownika podlegają również konsultacji związkowej.

  Ta same podstawy mogą służyć jako uzasadnienie zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę.

 Rozwiązanie umowy z winy pracownika jest nadzwyczajnym trybem zakończenia umowy o pracę. Dlatego powinno być 
stosowane z dużą ostrożnością. W razie odwołania się zwolnionego do sądu, zostanie ona zweryfikowana.   Pracownik, z którym rozwiązano umowę może żądać przywrócenia go do pracy lub odszkodowania. Decyzja należy do sądu pracy.

  Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia a jeżeli rozwiązano umowę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, lecz nie więcej niż 3 miesiące.

  Za naruszenie obowiązków, pracownik może otrzymać karę pieniężną. Wysokość kary pieniężnej regulują przepisy kodeksu pracy. Za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być ona wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

  Pracodawca nie może zastosować kary po upływie dwóch tygodni od czasu, kiedy dotarła do niego wiadomość o naruszeniu przez podwładnego obowiązków oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Informację o karze powinien mu dostarczyć na piśmie i wskazać w nim rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę, kiedy się tego dopuścił.

  W dokumencie nie może zabraknąć informacji, że podwładny może zgłosić sprzeciw oraz w jakim terminie. W przypadku, gdy sąd uwzględni sprzeciw wobec zastosowania kary pieniężnej lub ją uchyli, przełożony ma obowiązek zwrócić równowartość kwoty.

  Zanim jednak pracodawca poweźmie decyzje o zastosowaniu kary, musi wysłuchać pracownika.

  Czytaj także

   Komentarze (1)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Kiedy można tak zwalniać pracownika?

   Ania (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1

   Zwolnienie dyscyplinarne jest sposobem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Ma ono charakter natychmiastowy i pracodawca może je zastosować, tylko gdy zaistniały ku temu przesłanki...rozwiń całość

   Zwolnienie dyscyplinarne jest sposobem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Ma ono charakter natychmiastowy i pracodawca może je zastosować, tylko gdy zaistniały ku temu przesłanki określone w Kodeksie pracy. Jakie? www.poradnik.wfirma.pl/-dyscyplinarne-rozwiazanie-umowy-o-pracezwiń

   Polecamy

   Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

   Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

   Prenumerata cyfrowa Dziennika Łódzkiego. Kup już teraz >>

   Prenumerata cyfrowa Dziennika Łódzkiego. Kup już teraz >>

   Gmina na Szóstkę

   Gmina na Szóstkę