Najczęstsze błędy to źle zaznaczone działki ewidencyjne, działki rolne, błędnie wypełnione deklaracje EFA (obszary proekologiczne) - wymienia Radosław Surdyk, naczelnik Wydziału PROW i Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu

Było dużo pytań o zazielenianie, ale rolnicy poradzili sobie z tym wymogiem, uważa ekspert. Obecnie odbywa się kontrola kompletności wniosków. Spóźnialscy mogą dostarczyć wnioski o dopłaty bezpośrednie 2015 mogą dostarczyć jeszcze do 10 lipca (do tego dnia można też poprawić wniosek z błędami). Podstawowy termin minał 15 czerwca. Każdy dzień spóźnienia oznacza 1% zmniejszenia dopłaty.