Do 16 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o premie dla młodych rolników na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji. Dotychczas w całym kraju wpłynęło kilkadziesiąt takich wniosków.

W obecnej perspektywie finansowej o premię mogą się starać jedynie ci rolnicy, którzy rozpoczęli urządzanie gospodarstwa, ale prowadzenie go jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię. W latach 2007-2013 było możlliwe uzyskanie dofinansowania przez rolników, którzy już gospodarowali samodzielnie. Obecnie takiej możliwości nie ma.

Starający się o premię nie może być starszy niż 40 lat, mieć wykształcenie rolnicze oraz nie prowadzić wcześniej gospodarstwa rolnego.

To, które ma być przedmiotem premii musi być własnością rolnika przed złożeniem wniosku nie dłużej niż 12 miesięcy. W praktyce więc o premię mogą starać się spełniający warunki, którzy zostali posiadaczami gospodarstw najwcześniej w końcu sierpnia ubiegłego roku.

 

Kolejne kryteria dotyczą samego gospodarstwa. Nie może być ono mniejsze niż średnia krajowa czyli 10, 48 ha i nie większe niż 300 ha. 70 proc. gruntów musi być własnością lub stanowić przedmiot użytkowania wieczystego bądź dzierżawy z zasobów Skarbu Państaw lub jednostek samorządu terytorialnego.

Współczynik SO (Standard Output - Standardowa Produkcja) dla gospodarstwa musi mieścić się w przedziale 13 -150 tys. euro. Na skutek wykorzystania premii wartość ekonomiczna gospodarstwa musi wzrosnąć co najmniej o 10 proc.

Rolnik, który skorzysta z pomocy  jest zobowiązany do przygotowania biznesplanu i prowadzenia uproszczonej rachunkowości.

80 proc. premii w wysokości 100 tys. zł otrzymuje w ciągu 9 miesięcy od wydania decyzji o przyznaniu premii, kolejne 20 proc. po zrealizowaniu biznesplanu.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony ARiMR .