Na czele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanął Witold Strobel.

Z początkiem września zaczął swoją działalność KROW. Ta instytucja przejęła działania Agencji Nieruchomości Rolnych oraz część dotychczasowych zadań Agencji Rynku Rolnego.

- Będziemy mieli w Polsce system dwóch agencji rolnych. Pierwsza − agencja płatnicza, która będzie realizowała zadania Wspólnej Polityki Rolnej. Druga instytucja, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, którego działalność będzie polegała na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz podejmowaniu interwencji ze środków krajowych. Jest to między innymi odpowiedź na plany Unii Europejskiej o stopniowym ograniczaniu wsparcia w ramach WPR do 2030 - podkreślił podczas konferencji prasowej Krzysztof Jurgiel, szef resortu rolnictwa.

Przypominamy: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od 1 września zaczyna działanie

Witold Strobel został dyrektorem generalnym KROW. Minister powołał 4 zastępców i wręczył nominacje 17 dyrektorom oddziałów terenowych. Siedzibą nowej instytucji jest Warszawa.

- Priorytetem dla mnie i moich pracowników będzie właściwe podejście do rolników, beneficjentów. Każdy interesant, który przyjdzie do siedziby czy oddziału KOWR zostanie obsłużony w sposób kompetentny, uzyska każdą możliwą pomoc i fachowe wsparcie - obiecał Witold Strobel.

Zatrudnieni w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa? 1998 pracowników, w tym 444 w Centrali KOWR. W oddziałach terenowych KOWR i ich jednostkach organizacyjnych pracować będzie 1554 pracowników, podaje MRiRW.