Na polskich fermach trwają prace dostosowawcze do tzw. Konkluzji BAT - nowych unijnych wytycznych ochrony środowiska. Polecamy także: Prace nad ustawą antyodorową. Smród będzie badać grupa wąchaczy?

Unia Europejska opublikowała kilka dni temu nowe wymagania. Dotyczą one najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń:


  • ponad 40 000 miejsc dla drobiu

  • ponad 2 000 miejsc dla tuczników (powyżej 30 kg)

  • ponad 750 miejscami dla macior

 

 Do 20 sierpnia producenci z wszystkich państw członkowskich mają czas na przeprowadzenie analiz zgodności. A do 20 lutego 2021 roku, na dostosowanie do wymagań unijnych.

 


Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

 

Jak wskazuje Krajowa Rada Producentów Drobiu i Pasz, w ostatecznej wersji konkluzji BAT zmieniono podejście do prawnej kwestii emisji zapachów z ferm drobiu na poziomie europejskim.

 


Zamiast ustalania granicznych wielkości emisyjnych dla „odorów”, Konkluzje BAT zobowiązują prowadzącego fermę do opracowania, wdrożenia i regularnego poddawania przeglądowi planu zarządzania zapachami. Obowiązek wdrożenia tego planu i okresowego monitorowania odorów będzie konieczny tylko w przypadku instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie „wrażliwych receptorów” - budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, placówki opiekuńcze.

 

Konkluzje BA obejmują m.in.


  • Zarządzanie żywieniem drobiu i świń

  • Przechowywanie paszy dla zwierząt oraz dodatków paszowych

  • Chów (utrzymanie) drobiu i świń

  • Gromadzenie i przechowywanie obornika

  • Przetwarzanie obornika w gospodarstwie

 

Źródło: IPPC, KRPDiP