Do 15 lipca Instytut na rzecz Ekorozwoju wydłużył czas kładania wniosków o nadanie Certyfikatu Agroturystyka Przyjazna Naturze “Blisko Natury”. W tym roku można otrzymać go bezpłatnie, gdyż organizator zdobył dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Certyfikat “Blisko Natury” nadawany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu “Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Aby wziąć udział w procesie certyfikacji należy spełnić następujące warunki:
1. Być właścicielem/współwłaścicielem/osobą zarządzającą gospodarstwem agroturystycznym lub innym obiektem turystyki wiejskiej
2. Gospodarstwo lub właściciel/ współwłaściciel/osoba zarządzająca musi być zrzeszona w dowolnej organizacji mającej w swoim zakresie działalności rozwój turystyki

3. Należy wyrazić zgodę na udział w naborze, w tym udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety audytu oraz wyrazić zgodę na wizytę komisji certyfikującej, zapoznać się z Regulaminem Nadawania Certyfikatu ‘Blisko Natury” oraz zaakceptować jego warunki i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie oraz formularze oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w procesie naboru na certyfikat “Blisko Natury” przyjmowane są do dnia 15 lipca 2015 roku za pomocą formularza ankiety.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie ankiety online dostępnej na stronie http://www.ine-isd.org.pl i nadesłanie ofert turystycznych (lub założeń do oferty w przypadku jej braku) najpóźniej do dnia 15 lipca 2015 roku na adres e-mail: agroturystyka.natura@gmail.com.

Zgodnie z harmonogramem wyjazdy terenowe do obiektów odbywać się będą w dniach 15 lipca - 15 września 2015 r.
Kapituła Certyfikująca przyzna certyfikaty „Blisko Natury w październiku 2015 r., ich uroczyste rozdanienastąpi na przełomie października i listopada 2015 r

Źródło: Kartuzy Nasze Miasto