Rolnicy mogą już zgłaszać się do swoich gmin z wnioskami o zwrot akcyzy za olej napędowy, jaki zużyli do prac polowych w okresie od lutego do końca lipca. Trzeba wypełnić dokumenty i mieć odpowiednie faktury.

1 sierpnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków od rolników ubiegających się o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Zwrot przysługuje każdemu rolnikowi. Musi jednak zdążyć ze złożeniem odpowiedniego wniosku do końca sierpnia. Dokumenty przedstawia się w urzędzie gminy. Do wniosku trzeba dołączyć faktury, jakie stanowią dowód zakupu paliwa rolniczego. Wójt lub burmistrz wydaje decyzję o ustaleniu kwoty zwrotu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, ale wypłata będzie dopiero w październiku.Obecnie przyjmowane są wnioski z dowodami zakupu z okresu od 1 lutego do 31 lipca 2015 roku. Zwrot akcyzy jest także obostrzony limitami. Bez względu na to, ile rzeczywiście zużyto paliwa do wykonywania prac polowych, zwrot będzie dotyczył tylko takiej ilości, jaką przewidują przepisy.

Według obecnie obowiązujących stawek, za jeden litr oleju napędowego zużytego do napędzania maszyn w gospodarstwie, zwrot wynosi 95 gr. Natomiast na jeden hektar użytków rolnych ustalono, że w tym roku  limit wynosi 86 litrów paliwa. Rolnik może więc liczyć na kwotę w przeliczeniu na hektar w wysokości 81,71 zł. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Tak, jak wnioski składane są w gminach, tak i gminy wypłacają należne pieniądze. W tej transzy odebrać będzie je można w październiku.

Jednocześnie, trzeba już zbierać faktury za olej napędowy na kolejny okres, za jaki będzie przysługiwał zwrot. Te za zakupy od 1 sierpnia do końca stycznia przyszłego roku przydadzą się w lutym. W tedy bowiem przyjmowane będą kolejne wnioski o zwrot akcyzy za końcowe miesiące roku 2015. Za zakupione teraz paliwo zwrot pieniędzy będzie można otrzymać w kwietniu 2016 roku.

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku może ubiegać się każdy producent rolny, a więc  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego mają współwłaścicieli,  pozostali współposiadacze musza wyrazić pisemną zgodę. Nie dotyczy to współmałżonków

Źródło: Dziennik Łódzki