Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego czekają na wnioski od zainteresowanych wsparciem dla hodowców trzody chlewnej.

To ważna informacja dla producentów świń z obszarów objętych ograniczeniami z powodu wykrycia ognisk afrykańskiego pomoru świń, czyli województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego (szczegółowy wykaz).

 

Jak komunikuje ministerstwo, o pomoc finansową mogą ubiegać się producenci świń, "którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wskazanych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.".


Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

 

Pomoc przysługuje na:


  • lochy objęte kodem CN 0103 92 11 – lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie co najmniej 160 kg,

  • inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

 

Źródło: MRiRW, ARR