24 proc. rolników finansuje inwestycje w swoim gospodarstwie przy pomocy pożyczki gotówkowej. Jeden na dziesięciu korzysta z finansowania inwestycyjnego - wynika z badań AGRIBUS zrealizowanych na zlecenie BZ WBK przez firmę badawczą Martin&Jacob. Badani przez BZ WBK Leasing rolnicy deklarują, że środki z zewnętrznego finansowania przeznaczają głównie na zakup urządzeń do gospodarstwa rolnego (17%), nawozów (12%), gruntów rolnych (5%). W czasie, w którym przeprowadzane było badanie, 35% respondentów nie korzystało z takiej formy finansowania.

- Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w I kwartale 2015 roku rynek maszyn rolniczych wzrósł o 9 proc rok do roku. Wysoki potencjał inwestycyjny polskiego rolnictwa potwierdza rosnąca z kwartału na kwartał liczba zawieranych umów. Nowa pula finansowania PROW na lata 2014-2020 w wysokości łącznie 13,5 mld euro to dodatkowy impuls, który w naszej ocenie spowoduje wzrost inwestycji – komentuje Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds.

Strategii Rynkowej w BZ WBK Leasing. –Tylko w btym roku  dopłaty dla Polski wyniosą 3,4 mld euro (14,3 mld zł). Rolnicy nadal będą modernizować gospodarstwa przy pomocy środków unijnych.– dodaje Tomasz Sudaj.

Według badania zrealizowanego na zlecenie BZ WBK Leasing, głównymi czynnikami wyboru dla blisko połowy rolników w Polsce są takie elementy jak: elastyczne warunki spłaty, dostępność oddziału i sieci sprzedaży. Dodatkowo ponad ¼ respondentów wskazuje na procedury, rozumiane jako ilość wymaganych dokumentów i zabezpieczenie inwestycji. Co czwarty rolnik w Polsce uznał również czas podjęcia decyzji jako istotny czynnik w przypadku wyboru kredytowania.

- Od wielu lat specjalizujemy się w finansowaniu polskiego rolnictwa, które stanowi dla nas jeden z kluczowych segmentów rynku.  Od połowy kwietnia finansowanie maszyn i urządzeń dostępne jest w ramach procedury uproszczonej, co znacznie przyspiesza proces i ogranicza wymagania dokumentowe w stosunku do naszych klientów. Do wniosku wystarczą jedynie podstawowe dokumenty rejestrowe gospodarstwa, oświadczenia o skali prowadzonej działalności oraz uzyskiwanych dochodach – podsumowuje Jacek Zwierski, dyrektor ds. rynku rolnego w BZ WBK Leasing.

Do końca 2015 roku z usług finansowych takich jak kredyt, leasing czy pożyczka na zakup maszyn i urządzeń do gospodarstwa rolnego planuje skorzystać prawie 22 000 tys. gospodarstw w Polsce, czyli co dziesiąty rolnik 11 proc.

-  Z początkiem 2015 roku, jako pierwsza firma leasingowa w Polsce, wprowadziliśmy ofertę finansowania zakupu gruntów rolnych. W ramach pożyczki na zakup gruntów rolnych klienci sektora agro mogą sfinansować, zakup gruntu, przy udziale własnym już od 1 proc oraz okresem finansowania do 30 lat – mówi Jacek Zwierski. - Dostęp do kompleksowej oferty dla klientów sektora agro zapewnia wyspecjalizowana w obsłudze rynku rolnego, rozwijająca się mobilna sieć, która składa się już z ponad 70 doradców ds. agrobiznesu oraz wszystkie oddziały Banku Zachodniego WBK. Wiemy, że czas dla rolników jest bardzo istotny – dlatego o wiele szybciej jesteśmy w stanie podjąć decyzję o finansowaniu środków trwałych i gruntów oraz podpisać umowę w dogodnym dla klienta miejscu - dodaje J