Rolnicy z gminy Błaszki mogą zgłaszać szkody, jakie spowodowała w ich gospodarstwach susza. Urząd Gminy i Miasta Błaszki czeka na nie do piątku, 17 lipca.

Jak informuje Urząd Gminy i Miasta Błaszki, do 17 lipca sołtysi przyjmują zgłoszenia od rolników, którzy ponieśli szkody w związku z wystąpieniem na terenie gminy zagrożenia suszą.

Druk zgłoszenia można pobrać od sołtysów albo ze strony bip.blaszki.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach, pokój nr 20.

Błaszki wysłały pismo do Wojewody Łódzkiego w sprawie podjęcia działań. Według Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego obecnie zagrożone suszą w powiecie sieradzkim są gminy Goszczanów, Błaszki, Brąszewice i Warta, ale wyłącznie w zakresie zbóż jarych i ozimych na lekkich glebach.

Przewidywana forma pomocy polega na uzyskaniu preferencyjnych kredytów bankowych przeznaczonych na wznowienie produkcji oraz odtworzeniu środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Szkoda musi jednak obejmować wynosić ponad 3o proc. średniej rocznej produkcji w gospodarstwie z ostatnich 3 lat.

Więcej w piątek w "Rolniczym Tygodniu".

Źródło: Dziennik Łódzki