Porwadzisz działałność mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo i zajmujesz się przetwarzaniem lub wprowadzeniem do obrotu produktów rolnnych? Już możesz starać się o pomoc z unijnych środków.

Warunkiem przystąpienia do poddziałania z PROW 2014-2020 jest konieczność zobowiązania się firm do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 9 maja 2017 r.

 

Jeśli firma zajmuje się produkcją, to wspomniana umowa musi dotyczyć nabycia minimum połowy potrzebnych produktów. Gdy wnioskodawca świadczy usługi związane z przechowalnictwem, co najmniej połowa przechowywanego towaru musi pochodzić od producentów rolnych związanych z firmą umowami długoterminowymi.

 

Pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji, wyjaśnia ARiMR. 

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy?


  • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;

  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

 

Uzyskane wsparcie finansowe można przeznaczyć na na budowę, remont czy rozbudowę zakładu, zakup maszyn czy linii produkcyjnych związanych z prowadzona działalnością, a także na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia.

 

Źródło: ARiMR