Udział Polski w unijnym eksporcie do krajów trzecich zwiększył się z 9 do 27proc. Jak wynika z danych Eurostat eksport świeżych jabłek z UE do krajów trzecich w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego sezonu (lipiec-listopad 2016 r.) zmniejszył się o 8 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu i wyniósł 411 tys. t. Jest to konsekwencją m.in. z mniejszej podaży jabłek w UE.

- Co ciekawe, w pierwszych 5 miesiącach bieżącego sezonu istotnie zwiększył się udział Polski w pozaunijnym eksporcie jabłek. W okresie VII-XI 2015 r. wynosił on zaledwie 9 proc., zaś w okresie VII-XI 2016 r. wzrósł do 27 proc. - zauważa Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.


W analizowanym okresie głównymi importerami jabłek z UE były takie kraje, jak: Białoruś, Egipt i Arabia Saudyjska.

 

Najwięcej jabłek wśród krajów pozaunijnych zaimportowała Białoruś, gdzie z Unii wyeksportowano 84,7 tys. t, o 13 proc. mniej (r/r). Spadek eksportu do tego kraju wynika głównie ze zmniejszenia o 91 proc. eksportu jabłek z Litwy, z poziomu 129 tys. t do blisko 12 tys. t.

Istotnie zmniejszył się również unijny eksport do Egiptu, który jeszcze w poprzednim sezonie był głównym, zewnętrznym odbiorcą jabłek z UE. W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego sezonu wolumen eksportu jabłek do Egiptu był o 46 proc. mniejszy w porównaniu z poprzednim sezonem i oceniany jest na 56,1 tys. t.


- Podczas, gdy w UE obserwowany jest spadek eksportu jabłek, w Polsce odnotowaliśmy odwrotne tendencje - zauważa Magdalena Kowalewska. - W okresie VII-XI 2016 r. eksport jabłek z Polski do krajów trzecich wyniósł 113 tys. t, czyli aż o 190 proc. więcej w relacji rocznej. Zwiększyła się również jego wartość z 12,8 mln EUR do 29,4 mln EUR, czyli o 131 proc. Średnio za tonę jabłek eksportowanych poza Unię w omawianym okresie bieżącego sezonu płacono 261,21 EUR, wobec 328,27 EUR w sezonie poprzednim, czyli aż o 20 proc. mniej.

 

Oznacza to, że relatywnie niska cena polskich jabłek oferowanych pozaunijnym odbiorcom istotnie wspiera wzrost wolumenu eksportu tych owoców, pozwalając jednocześnie na szybsze upłynnianie wysokich zapasów z naszego kraju.


Wzrost eksportu z Polski do krajów pozauninych napędzany był głównie przez wywóz jabłek na Białoruś, gdzie od lipca do listopada 2016 r. trafiło ponad trzykrotnie więcej tych owoców w relacji rocznej, czyli 78 tys. t, wobec 19 tys. t w odpowiednim okresie 2015 r. Ponadto, eksport do naszego wschodniego sąsiada odpowiadał za 69 proc. całkowitego wolumenu wywozu polskich jabłek poza Unię.

 

W bieżącym sezonie wzrasta również znaczenie Kazachstanu wśród importerów polskich jabłek. W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego sezonu wyeksportowaliśmy do tego kraju 12 tys. t jabłek, czyli o 41 proc. więcej (r/r). Kazachstan jest znaczącym importerem jabłek na świecie. Według prognoz USDA w bieżącym sezonie zakupi 110 tys. t jabłek, w związku z tym eksploracja tego rynku wydaje się być szansą dla polskich producentów na ulokowanie nadwyżek jabłek deserowych.