10 lipca mija ostateczny termin składania wniosków od opłaty bezpośrednie. Występować można, jednak dopłaty będą zmniejszone. Wnioski i uzupełnienia złożone po 10 lipca nie będą rozpatrywane. Wnioski o dopłaty obszarowe można było składać do 15 czerwca bez konsekwencji. Kto nie zdążył w terminie, będzie miał naliczane kary za spóźnienie. Odliczany jest 1 procent należnych dopłat za każdy dzień roboczy poślizgu. O tak zmniejszone dopłaty można występować tylko do 10 lipca.

Jak wylicza agencja, średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro na hektar, ale rolnik, który skorzysta z dodatkowych opcji może otrzymać ponad 500 euro na hektar.

W tym roku pojawiły się nowinki w dopłatach, między innymi za tak zwane zazielenienie. Automatycznie dostają  ja gospodarstwa ekologiczne, a pozostali rolnicy, którzy mają ponad 10 ha gruntów ornych muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, a powyżej 15 ha, zachować obszary proekologiczne. Wtedy dopłata do hektara wraz z płatnością obszarową to 180 euro.

40 euro do hektara dodatkowo mogą dostać rolnicy, którzy posiadają grunt o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha.

60 euro do hektara może wynieść dopłata dodatkowa dla rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia i po raz pierwszy składają wniosek. Pieniądze dla młodych rolników należą się, jeśli gospodarstwo ma mniej niż 50 ha.

Dodatkowe płatności są też dla tych, którzy hodują bydło, krowy, owce czy kozy oraz tym, którzy zajmują się produkcją roślinną i uprawiają buraki, ziemniaki skrobiowe, owce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len czy konopie włókniste.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w biurach powiatowych, ale tez za pośrednictwem internetu oraz poczty, listem poleconym.

ARiMR informuje, że na dopłaty bezpośrednie dla rolników za 2015 rok przewidziano 3,5 mld euro. Dotychczas w Biurach Powiatowych ARiMR  zarejestrowano 1,35 mln wniosków, w tym 7,99 tys. producentów złożyło wnioski przez aplikację e-Wniosek.

 

Źródło: Dziennik Łódzki