W 2016 roku pracę znalazły 20 tys. 284 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Pośredniak miał ponad 79 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wsparcie przedsiębiorców. Udział w aktywnych programach wzięło udział 6143 osób bez pracy zarejestrowanych w łódzkim PUP. Liczba zaktywizowanych osób bezrobotnych w stosunku do 2015 roku wzrosła o 10,3 proc.

Czytaj:Bezrobocie w Łodzi spadło do 8,5 procent. W Poznaniu - do 2,1 procent...

Pod koniec grudnia 2016 r. stopa bezrobocia w Łodzi w wyniosła 7,9 proc. i była najniższa od ponad 7 lat.

Niestety ciągle bezrobocie jest w Łodzi dużo wyższe niż w innych metropoliach. W Poznaniu wynosi ono 2,1 proc., w Warszawie i Wrocławiu - 2,9 proc.