Rada Ministrów postanowiła, że w przyszłym roku średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  wyniesie 100,0 proc. w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że wynagrodzenia w 2018 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem.

Jak wskazała Rada Ministrów, planowane jest utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 100 proc. 2017 r. z uwagi na konieczność przestrzegania tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, unijnych reguł fiskalnych oraz zabezpieczenia środków na projektowane działania rządu (kontynuacja programu „Rodzina 500 plus”, dalsza modernizacja sił zbrojnych, obniżenie wieku emerytalnego).

Określenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 proc., nie wyklucza jedynie wzrostu wynagrodzeń indywidulanych w ramach planowanych środków na płace.

Budżet pod kontrolą

Rada Ministrów przyjęła 6 czerwca propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 w ramach prognozowanych wielkości makroekonomicznych, które stanowią podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Zostały one przygotowane przez ministra rozwoju i finansów, Mateusza Morawieckiego

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2018 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:
dynamika realna PKB – 3,8 proc.;
średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 proc.;
dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 4,7 proc;
dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5,3 proc.;
przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej –10 457 tys. etatów;
stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 6,4 proc.;
przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 545 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2017 r.);
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym.

Czytaj też:
Rząd zmienia założenia programu Rodzina 500+. Trzy grupy rodzin stracą świadczenia. Sprawdź, jakie

Rząd do 15 czerwca br. przedstawi propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018 r. Radzie Dialogu Społecznego.

Obejrzyj:

60 sekund biznesu: Polacy są liderami nowoczsnych płatności, bo...