Blisko 90 proc. przedsiębiorców zbadanych podczas 13. fali badania Bibby MSP Index deklaruje, że zna pojęcie faktoringu, a 11 proc., że z niego obecnie korzysta (wzrost o 2,4 punktów procentowych w stosunku do 12. fali badania). Ankietowani zestawiając najpopularniejsze formy finansowania uplasowali faktoring za leasingiem, funduszami unijnymi oraz pożyczkami.

Podczas badania Bibby MSP Index przedsiębiorcy porównali trzy narzędzia finansowania – kredyt, leasing i faktoring. Analiza odpowiedzi przedsiębiorców wskazuje, że faktoring ceniony za najmniejszą biurokrację, możliwość szybkiego uzyskania środków oraz brak wymogu dodatkowych zabezpieczeń. Z kolei najniższą ocenę wśród trzech ocenianych narzędzi finansowych otrzymał za koszty finansowe pozyskania środków.

Zdaniem badanych faktoring jest na drugim miejscu, zaraz za leasingiem, pod względem łatwości pozyskania tego źródła finansowania, a także konkurencyjności oferty na rynku.

- Zestawiając ze sobą faktoring, leasing i kredyt należy pamiętać, aby zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę danego źródła finansowania. Ponad 58 proc. przebadanych przedsiębiorców podczas Bibby MSP Index deklaruje, że korzysta z pożyczki bankowej, a prawie 48 proc. ankietowanych z leasingu. Przedsiębiorcy, którym brakuje gotówki częściej szukają możliwości zdobycia środków finansowych w pożyczce lub leasingu niż faktoringu – komentuje Jerzy Dąbrowski Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Czytaj też:
Rząd szykuje niespodziewaną podwyżkę opłaty paliwowej i spodziewaną wody oraz ścieków. Ile nas to będzie dodatkowo kosztować co miesiąc?

Zdaniem prawie 80 proc. ankietowanych faktoring poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa, a ponad 72 proc. uważa, że skraca również czas oczekiwania na gotówkę. Blisko 70 proc. badanych stwierdziło, że faktoring ogranicza ryzyko udzielania kredytów handlowych odbiorcom firmy. Działania faktora według ponad 65 proc. badanych mają również wpływ na zmniejszenie pracochłonności obsługi należności, ale również dyscyplinują dłużników firmy i zmniejszają jej zapotrzebowanie na źródła finansowania bez wzrostu zadłużenia.

- Przedsiębiorcy decydujący się na faktoring mają gwarancję pozyskania środków od swoich klientów, dzięki czemu otrzymują należności w terminie i nie muszą martwić się o przyszłość swojego przedsiębiorstwa – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Ponad połowa przedsiębiorców korzystających z faktoringu ceni sobie w tej formie finansowania jakość obsługi, a prawie 54 proc. również tempo obsługi i reakcji na zlecenie. Ponad 23 proc. badanych dostrzega w faktoringu źródło finansowania, które wyróżnia się łatwym kontaktem z przedstawicielami firmy, a 14 proc. ankietowanych zwraca uwagę na dodatkowe doradztwo faktora.

Bibby MSP Index to cykliczne badanie sprawdzające aktualną ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z sektora MSP. 13. fala została zrealizowana w marcu 2017 r. na grupie 450 respondentów.

OBEJRZYJ WIDEO:
60 Sekund Biznesu: System emerytalny zagraża rozwojowi gospodarczemu Polski