Utrzymujący się rynek kandydata, niska stopa bezrobocia sprawiają, że zdobycie nowych kandydatów do pracy tymczasowej staje się coraz większym wyzwaniem.

Firmy członkowskie PFHR szukają coraz to nowych sposobów na uatrakcyjnienie swoich ofert pracy: prywatne ubezpieczenie zdrowotne i inne benefity stają się ich nieodłącznym elementem. Dodatkowo agencje realizują szeroko zakrojone kampanie, stawiające na bezpośredni kontakt z potencjalnymi kandydatami w ich otoczeniu np. ruchome biura rekrutacyjne.

W pierwszym kwartale 2017 r. firmy członkowskie PFHR zatrudniały 123,8 tys. pracowników tymczasowych, tylko o 1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Co ciekawe w analizowanym okresie znacznie szybciej bo o 4 proc. wzrosła liczba klientów korzystających z pracy tymczasowej, aż 3,6 tys. firm współpracowało w tym zakresie z firmami członkowskimi PFHR.

Liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła w pierwszym kwartale roku 66 201, czyli jedynie o 3 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Konfederacja Lewiatan

Nadal utrzymuje się wysoki odsetek umów o pracę stosowanych w zatrudnieniu tymczasowym przez firmy członkowskie PFHR, wynosi 90,2 proc.. Co ciekawe, wśród grup wiekowych, najszybciej rośnie grupa pracowników 50+, w porównaniu do poprzedniego roku aż o 11 proc.

Czytaj też:
Płatność podzielona czyli tzw. split payment już niedługo spowoduje prawdziwą rewolucję w księgowości firm

Wartość obrotów firm członkowskich PFHR w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosła 974 mln PLN, to o 10 proc. więcej niż w poprzednim roku, ale o 6 proc. mniej niż w tym samym okresie 2015 r. Szacowana wartość całego rynku w Polsce wyniosła 1770 mln PLN.
Największy udział w obrotach mają wpływy w zakresie pracy tymczasowej - w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosły 866 mln PLN (wzrost rok do roku 9 proc.), następnie w zakresie delegowania 40 mln PLN (wzrost 35 proc.), oraz rekrutacji stałych 32 mln PLN (wzrost 5 proc.). Pozostałą część stanowią obroty w zakresie innych usług HR (np. outplacement, payroll, szkolenia, konsulting).

Lawinowy przyrost liczby agencji

Liczba agencji w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosła 7782, aż o 41 proc. więcej niż rok wcześniej. Warto dodać, iż pod koniec maja liczba ta wynosiła już ponad 8 tys. Spodziewamy się, ze w przysżłym roku, po wejsciu w życie nowalizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kiedy to Marszałek będzie mógł za pomocą systemów teleinformatycznych weryfikować zaległości w ZUS, liczba agencji może zmaleć. Póki co kwartał zostaje zarejestrowanych ponad 500 nowych podmiotów.

Obejrzyj wideo:

60 sekund biznesu: Bycie eko w biznesie opłaca się nie tylko konsumentom