Ponad 619 tys. mieszkańców woj. łódzkiego przekazało 1 procent podatku na cel charytatywny. Wsparli ponad 3 tys. fundacji i stowarzyszeń, które w większości pomagają dzieciom i chorym.

Mieszkańcy woj. łódzkiego mają wielkie serca. W tym roku przekazali już blisko 38 mln zł fundacjom i stowarzyszeniom w ramach jednego procentu podatku. To o ponad 2 mln zł więcej niż przed rokiem, a liczba ofiarodawców zwiększyła się o ponad 22 tys. podatników z Łódzkiego.

- Możliwość przekazania jednego procentu podatku zyskaliśmy w 2004 r., gdy składaliśmy zeznania za 2003 r. - mówi Agnieszka Srzednicka z Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. - Wówczas mieszkańcy naszego regionu przekazali niespełna 694 tys. zł, zaś w tym roku już blisko 38 mln zł. Kwoty rosną z roku na rok, a jedną z przyczyn są oczywiście coraz wyższe wynagrodzenia. Nie bez znaczenia jest jednak także to, że coraz więcej podatników z woj. łódzkiego decyduje się na przekazanie jednego procentu. W tym roku odnotowaliśmy ponad 619 tys. zeznań z jednym procentem, w ubiegłym było ich o ponad 22 tys. mniej.

Zobacz też:1 procent podatku. Wypełniając PIT, nie zapomnijmy, że możemy zrobić dobry uczynek

Może to wynikać także z ułatwień, jakie w tym roku wprowadzono dla emerytów. ZUS przekazuje bowiem zeznanie emerytów bezpośrednio do urzędu skarbowego i starsza osoba, która chciała przekazać pieniądze, musiała w poprzednich latach od nowa wypełnić i złożyć całe zeznanie. Od tego roku wystarczy wypełnić odrębny dokument, który składa się tylko z kilku pozycji.

Mieszkańcy naszego województwa najhojniejsi okazali się dla fundacji spoza naszego regionu. Ponad 7,5 mln zł otrzymało warszawskie „Zdążyć z pomocą”, a blisko 1,9 mln zł warszawski Avalon, który pomaga niepełnosprawnym. Najbardziej obdarowana fundacja z regionu zajęła w tym zestawieniu trzecie miejsce. To Jaś i Małgosia, której mieszkańcy województwa przekazali blisko 1,29 mln zł.

Na piątym miejscu uplasowała się kolejna organizacja z regionu. Gajusz dostał ponad 943 tys. zł.

- Jestem niezmiernie wdzięczna, ludzie są dobrzy - podkreśla Tisa Żawrocka, prezes Gajusza. - Ta kwota oznacza bowiem zaufanie. Przekazujący jeden procent decydują się najczęściej na pomoc konkretnym osobom, czyli wpłacają pieniądze na subkonta, my natomiast subkont nie prowadzimy. Wpłacający ufają więc, że te pieniądze wydajemy dobrze.

Pieniądze od mieszkańców regionu zostaną głównie rozdzielone na trzy hospicja, które prowadzi Gajusz: domowe, stacjonarne oraz perinatalne. Obecnie opiekują się one 60 chorymi dziećmi nie tylko z Łodzi i regionu, ale z całego kraju.

Tisa Żawrocka planuje już kolejne działania, ale nie chce jeszcze o nich mówić z obawy przed pechem. Ich realizacja będzie także możliwa dzięki wpłatom z jednego procentu. Najmniejsza część tej kwoty zasili tzw. fundusz SOS, który jest uruchamiany tylko w sytuacji, gdy ktoś nagle potrzebuje pomocy.

Czytaj też:Jak rozliczyć pit wspólnie z niepracującym małżonkiem

Tuż za pierwszą dziesiątką najbardziej obdarowanych organizacji znalazł się łódzki „Kolorowy świat”, który pomaga dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi wadami rozwojowymi.

- Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli rozwijać naszą działalność edukacyjną oraz medyczną - mówi Magdalena Kornelska z fundacji. - Stale mamy pod opieką ponad 80 dzieci, które korzystają z naszego przedszkola i szkoły. W rehabilitacji uczestniczy w sumie 350 dzieci. Od tego roku mamy też ośrodek dla wcześniaków.

Pieniądze z jednego procentu w naszym województwie trafiły w sumie do ponad 3 tys. stowarzyszeń i fundacji z całego kraju. Najniższa odnotowana wpłata to tylko 20 groszy, które otrzymał Bank Żywności w Częstochowie. Na konto Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Carina” z pow. krośnieńskiego wpłynęło zaledwie 10 groszy więcej.

Najhojniej obdarowani
Od lat mieszkańcy woj. łódzkiego najwięcej pieniędzy przekazują fundacji „Zdążyć z pomocą” z Warszawy.

W tym roku otrzymała ona ponad 7,5 mln zł.

Drugie miejsce w tym zestawieniu przypadło warszawskiej fundacji Avalon - blisko 1,9 mln zł.

Na trzecim miejscu uplasowała się łódzka fundacja Jaś i Małgosia, która od mieszkańców regionu dostała blisko 1,29 mln zł.

Czwarte miejsce zajęła fundacja Słoneczko z Wielkopolski - niemal 1,21 mln zł.

Piąte miejsce w tym zestawieniu należy do łódzkiego Gajusza, który otrzymał ponad 943 tys. zł.

Niespełna 794 tys. zł od mieszkańców Łódzkiego trafiło do łódzkiej Krwinki, która zajęła szóste miejsce.

Wrocławska Rosa wzbogaciła się o blisko 776 tys. zł - siódme miejsce.

Ósme miejsce należy do częstochowskiej fundacji studenckiej „Młodzi-młodym”, która otrzymała niemal 695 tys. zł.

Łódzkie Hospicjum dla Dzieci dostało ponad 692 tys. zł i zajęło dziewiąte miejsce w tym zestawieniu.

Pierwszą dziesiątkę zamyka fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z kwotą przekraczającą 463 tys. zł.