To nowe, darmowe szkolenie internetowe Akademii PARP.

Czy w małych i średnich firmach można stosować takie metody zarządzania pracownikami?

- Pomysł zarządzania kapitałem ludzkim i talentami w organizacji faktycznie zrodził się w środowisku dużych firm - wyjaśnia Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP. - Zwykle oznacza to ograniczenie się do niektórych, wybranych metod. Jednak mniejsze firmy mogą z powodzeniem wykorzystywać metody wypróbowane w większych instytucjach, o ile tylko zastosują podejście dopasowane do swoich potrzeb.

Zarządzanie talentami ułatwia identyfikację potencjału najzdolniejszych pracowników i wspieranie ich rozwoju - przekonują autorzy szkolenia.

Natomiast zarządzanie kapitałem pozwala oceniać i zwiększać wartość całego zespołu. Nawet mała firma powinna podejmować działania w celu zatrzymania i rozwoju najlepszych pracowników oraz maksymalizacji wartości zespołu pracowniczego.

- Zarządzanie oparte wyłącznie na instynkcie i wrodzonych umiejętnościach może zakończyć się niepowodzeniem - twierdzi Aneta Grzyb-Hejduk. - Ambitni szefowie powinni znać nowoczesne metody zarządzania, które przyczyniają się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i sukcesu firmy. Dzięki szkoleniom Akademii PARP: "Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP" oraz "Umiejętności kierownicze", uczestnicy mają już podstawową wiedzę o procesie kadrowym i potrafią bardziej świadomie kierować swoimi pracownikami. Szkolenie "Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP" to kolejny krok na drodze do budowy dynamicznie rozwijającej się i odnoszącej sukcesy firmy.

Przypomnijmy, Akademia PARP oferuje prawie 100 różnych bezpłatnych szkoleń zdalnych z różnych obszarów biznesowych. Szkolenia e-learningowe dostępne są na komputerach stacjonarnych i notebookach. Posiadacze smartfonów i tabletów mogą korzystać z krótszych szkoleń mobilnych. Bezpłatne szkolenia skierowane są do polskich przedsiębiorców, pracowników i osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE.