Termin mija z ostatnim dniem stycznia 2015 roku.

Obowiązek złożenia  ZUS IWA dotyczy firm, które były zgłoszane w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały 2014 rok i co najmniej jeden dzień w styczniu 2015 roku. 

 

Jednocześnie w 2014 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego, co najmniej 10 ubezpieczonych. Ponadto 31 grudnia zeszłego byli wpisani do rejestru REGON.

Informację należy przekazać do ZUS - termin mija z ostatnim dniem stycznia  2015 roku - w takiej samej formie, jak pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

Na podstawie danych zawartych w formularzu, ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnikom składek, którzy za trzy ostatnie lata kalendarzowe przekazali do ZUS "Informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe".

Następnie do 20 kwietnia powiadomi ich o tym na piśmie. Podana w zawiadomieniu wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie obowiązywała od 1 kwietnia tego roku  do 31 marca 2016 r.

Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na dany rok składkowy. W celu umożliwienia płatnikom składek prawidłowego sporządzenia dokumentu ZUS IWA oraz ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, na stronie www.zus.pl i w jednostkach terenowych ZUS dostępne są poradniki "Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA" i "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe".