Podwyższony koszt zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika nie jest dostatecznie rekompensowany.

Pomimo wzrostu w 2015 r minimalnego wynagrodzenia z 1680 zł do 1750 zł wysokość dofinansowania jest nadal taka sama.

Od kwietnia ubiegłego roku wysokość refundacji pensji osoby niepełnosprawnej nie jest już uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w roku poprzednim. Dlatego też maksymalne dofinansowanie przysługuje w kwotach: 1800 zł dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł dla osoby z umiarkowanym, a 450 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwoty te zwiększają się w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Wysokość dofinansowania jest sztywna i kwoty są takiej samej wysokości w tym roku, jak w roku ubiegłym.

Ustawodawca nie przewidział bowiem corocznej waloryzacji dofinansowania. Poza tym wzrosło w tym roku minimalne wynagrodzenie. Powoduje to, że koszt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej nie jest dostatecznie rekompensowany i sukcesywnie wzrasta. Ma to szczególne znaczenie dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej, którzy częściej niż dotychczas podejmują decyzję o rezygnacji ze statusu – zauważa Monika Tykarska, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W ubiegłym roku liczba zakładów pracy chronionej zmniejszyła się o kolejne 100 firm. Czy otwarty rynek pracy przejmie wszystkie osoby niepełnosprawne? Czy w tych firmach znajdą zatrudnienie szczególnie te osoby ze poważnymi dysfunkcjami pracujące obecnie w zakładach pracy chronionej? Mam co do tego poważne wątpliwości, gdyż niepełnosprawni pracownicy znajdują na rynku chronionym nie tylko zatrudnienie, ale także wsparcie  w rehabilitacji leczniczej i społecznej – mówi Monika Tykarska.

 

 

 

 

Źródło: POPON