Małe firmy to ponad 2 mln płatników składek zdrowotnych i przeszło 3,1 mln ubezpieczonych.

 
Na koniec I kwartału było 2 023 126 osób fizycznych, opłacających składkę zdrowotną wynika z danych ZUS. To oznacza, że tyle było aktywnych biznesów, prowadzonych przez osoby fizyczne. W tych firmach według szacunków Tax Care mogło pracować ponad 3,1 mln osób. 

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Przy czym o ile w przypadku składki emerytalnej w niektórych przypadkach przedsiębiorca może być zwolniony, to od każdego prowadzonego biznesu powinien opłacać składkę zdrowotną. To oznacza, że jeśli prowadzi działalność samodzielnie i jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej, to składkę zdrowotną powinien opłacać dwukrotnie. 

Znaczny wzrost liczby płatników w ciągu 2 lat 

Na koniec I kwartału było 2 023 126 osób opłacających składkę zdrowotną - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

a

Jak widać, w stosunku do ostatniego kwartału 2014 r. mamy do czynienia z niewielkim spadkiem (o nieco ponad 6 tys. podmiotów, czyli 0,3%). Jednak jeśli porównać dane z początku tego roku do I kwartału roku 2014, widać wzrost o ponad 43 tys. podmiotów, a więc o ponad 2%. 

Jeszcze wyraźniejsze różnice da się zauważyć, gdy wziąć pod uwagę I kwartały lat 2013 i 2014. Tu już można mówić o wzroście liczby płatników o ponad 100 tys. podmiotów. Intrygujące jest, że od pewnego czasu liczba płatników wyraźnie rośnie od II kwartału. Tę różnicę widać w roku 2013 w II kwartale, w stosunku do I kw., przybyło ponad 54 tys. podmiotów oraz w roku 2014 wtedy przybyło ponad 40 tys. podmiotów. Trudno wyjaśnić, skąd te dwie fale wzrostu i czemWkleju podobnego zjawiska nie dało się zaobserwować w roku 2013. 

Z kolei I kw. każdego z trzech lat, co do których dane opublikował ZUS, to okres spadku liczby płatników. To być może wynika z czynników sezonowych, gdyż o ile część pracy np. budowlanych można wykonywać jesienią a nawet w grudni, to zimą jest to już niemożliwe (ze względu na temperaturę i śnieg). 

Samozatrudnieni to dwie trzecie płatników składek zdrowotnych 

Największą część spośród płatników składek zdrowotnych stanowią osoby, które płacą wyłącznie za siebie. Na koniec I kwartału było ich 1 365 073. 

o

To nie powinno dziwić, jako że większość osób prowadzących działalność gospodarczą pracuje w pojedynkę. Dotyczy to zarówno osób, zajmujących się niektórymi usługami, jak i samozatrudnionych. Tych ostatnich przybyło zwłaszcza w roku 2012, kiedy to ze względu na spowolnienie gospodarcze firmy starały się oszczędzić dzięki zmianie umów o pracę na umowy cywilne. 

f

Jak widać, ostatnio również odsetek osób płacących wyłącznie za siebie również powoli rośnie, co zapewne wiąże się i z tym, że nadal firmy wolą zatrudniać na umowy cywilne, ale także ze wzrostem liczby przedsiębiorców. Zazwyczaj na początku działalności bowiem przedsiębiorca opłaca wyłącznie składki za siebie. 

y

Na koniec I kwartału było 658 053 osób opłacających składki za siebie i za innych. Tu również widać niewielki spadek w stosunku do końca 2014 r., ale w stosunku do I kw. ubiegłego roku mamy do czynienia ze wzrostem o blisko 8 tys. podmiotów. Największy skok miał miejsce jednak między I a II kw. 2013 r., kiecy opłacających składki za siebie i za innych przybyło blisko 40 tys. 

Liczba ubezpieczonych utrzymuje się powyżej 3,1 mln 

Na podstawie danych z ZUS można oszacować, że liczba osób zatrudnionych w firmach prowadzonych przez osoby fizyczne na koniec I kw. 2015 r. wyniosła ok. 3,1 mln osób.

g

W stosunku do ostatniego kwartału 2014 mamy niewielki spadek, ale w porównaniu z I kw. 2014 r. możemy mówić o wzroście o około 100 tys. osób. 

Jednak te szacunki obarczone są pewnymi wadami. Przede wszystkim ZUS informuje o podziale płatników, którzy opłacają składkę zdrowotną na grupy (czyli na opłacających składki za maksymalnie 9 osób, na tych, co płacą od 10 do 49, kolejna grupa to ci, którzy opłacają dla między 50 a 249 ubezpieczonych oraz tych, którzy płacą składki dla więcej niż 250 pracowników) dopiero od I kw. 2013 r. 

Poza tym w danych ZUS jest różnica między ogólną liczbą osób płacących składki za siebie i za innych oraz zsumowanymi liczbami płatników w poszczególnych grupach. Ta różnica wynosi między 14 a 16% populacji płatników, którzy płacą za siebie i za innych, ale np. dla II kw. 2013 różnica sięgnęła aż 22%. 

 . 

Źródło: Tax Care, Idea Bank