Kolejne tereny w Radomsku zostaną przeznaczone pod inwestycje, radomszczańska część stefy ekonomicznej ma się powiększyć o 24 hektary Radomsko przygotowuje nowy teren pod inwestycje. Działka o powierzchni 24 ha położona jest w przemysłowej dzielnicy miasta, tuż przy obwodnicy w okolicach ul. Sucharskiego.Teren ma regularny kształt zbliżony do kwadratu, istnieje również możliwość wybudowania bocznicy kolejowej.

Jak zdradzają urzędnicy magistratu, teren był już przedstawiany potencjalnym inwestorom, ale brak uzbrojenia i dróg dojazdowych spowodował, że działka nie była wystarczająco atrakcyjna dla przedsiębiorców. To ma się jednak zmienić.

- Po wybudowaniu obwodnicy miasta, poprawiła się możliwość skomunikowania tego terenu. Atutem jest również zwarty kształt działki oraz to, że w całości  jest własnością miasta, co ułatwia inwestowanie - tłumaczy Jarosław Wojdełko z Biura Obsługi Inwestora UM .

Na początek w miejskim budżecie na przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzbrojenia działki zarezerwowano 85 tys. zł. Najpierw potrzebny będzie projekt drogi dojazdowej od ul. Sucharskiego, odwodnienia, wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

- Na tym etapie trudno deklarować termin zakończenia tych prac. Trzeba też wykonać plan zagospodarowania przestrzennego. Obecnie wprowadzamy zmiany w studium, co pozwoli na sporządzenie takiego planu - tłumaczy Jarosław Wojdełko.

Władze Radomska chcą, żeby ten teren znalazł się w strefie ekonomicznej. - Poruszaliśmy ten temat podczas spotkania z władzami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - mówi Anna Milczanowska, prezydent Radomska. - Usłyszeliśmy deklarację, że to tematu wrócimy.

Tereny w radomszczańskiej podstrefie ŁSSE powoli się kurczą. 18 firm kupiło już 110 ha, cztery jeszcze nie zainwestowały na kupionych terenach. Są jednak i takie firmy, które dokonały kilku inwestycji, jak  m.in. Press Glass i PRT.

W strefie w Radomsku zatrudnionych jest 3 tys. pracowników, a liczba ta wciąż rośnie. - Obecnie mamy na starej strefie 30 ha wolnych terenów bardzo dobrych jakościowo i 12 ha terenu mniej atrakcyjnego - mówi Jarosław Wojdełko.

Ostatnio kolejna firma zarezerwowała działkę pod inwestycje. - Złożony został list intencyjny małej firmy i do czerwca 2015 r. zarezerwowane zostało 11 ha. Czekamy na ostateczną decyzję inwestora - mówi pracownik Biura Obsługi Inwestora.