Jak pracować to w bełchatowskich gigantach: kopalni i elektrowni. O pensjach płaconych przez koncern PGE mogą pomarzyć przeciętni mieszkańcy pow. brzezińskiego, a nawet Łodzi. Z danych GUS wynika, że przeciętny łodzianin zarabia o jedną trzecią mniej od mieszkańca pow. bełchatowskiego. Mieszkaniec Brzezin zarabia aż o połowę mniej. Ale to właśnie w Brzezinach pensje są najniższe w całym woj. łodzkim.

Według najnowszego opracowania GUS, średnia pensja w pow. bełchatowskim wyniosła w 2013 r. 5.512 zł brutto (danych w rozbiciu na powiaty za  2014 r. jeszcze nie ma). Na drugim miejscu znalazła się Łódź, gdzie zarobki wyniosły średnio 3.710 zł. Na trzecim miejscu znalazł się pow. poddębicki - 3.690 zł.   

Rok wcześniej te powiaty także zajęły miejsca na podium. Biorąc jednak pod uwagę średnie zarobki sprzed dekady, to największy wzrost dotyczy pow.

poddębickiego. W 2004 r. pow. poddębicki plasował się 15. miejscu (1.791 zł). Wówczas pierwsze miejsce także zajmował pow. bełchatowski (3.291 zł), na drugim była Łódź (2.293 zł), a na  trzecim pow. kutnowski (2.036 zł).

Ten ostatni według najnowszych danych znajduje się na 6. miejscu (3.265 zł). Więcej zarabiają mieszkańcy pow.: zgierskiego (5. miejsce - 3.301 zł) oraz łęczyckiego (4. miejsce - 3.425 zł). Te dwa ostatnie wymieniły się miejscami.  W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze powiaty: pajęczański (7. miejsce - 3.227 zł), łowicki (8.miejsce - 3.121 zł), pabianicki (9. miejsce - 3.094 zł) i sieradzki (10. miejsce - 3.082 zł).
Oprócz brzezinian najmniej   zarabiają w naszym województwie mieszkańcy pow. wieruszowskiego (2.722 zł), łaskiego (2.749 zł). 
      
Rewelacyjnych zarobków nie ma także w miastach powiatowych: Skierniewicach (3.082 zł) i Piotrkowie Trybunalskim (2769 zł).

Ze statystyk GUS wynika, że dobrze zarabia się w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, gdzie średnia wyniosła 4.315 zł.
3.649 zł to średnia pensja osób  prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową oraz obsługujących rynek nieruchomości.
Z kolei w przemyśle i budownictwie płaca wyniosła 3.522 zł.

Statystycznie najmniej zarabiają osoby pracujące w  handlu, przy naprawach samochodów, transporcie  i gospodarce magazynowej.

Statystycznie najlepsze zarobki w skali województwa mają osoby pracujące w  rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie na terenie  pow. opoczyńskiego - 7.017 zł  brutto.  W  tym samym dziale w pow. bełchtowskim można zarobić 6.376 zł,  a w pow. radomszczańskim - 6.169 zł.  Natomiast najgorzej płatne te prace są w pow.: wieruszowskim (1.702 zł), pajęczańskim  (1.894 zł) i łęczyckim (1.967 zł).

Najwyższe zarobki w przemyśle i budownictwie są w pow. bełchatowskim (6.325 zł).   
Warto też w tych działach podjąć pracę w  pow. poddębickim (4.055 zł) oraz w Łodzi (3.329 zł).  Jeśli chodzi o pracę w handlu  i transporcie to najlepszym miejscem do podjęcia zatrudnienia jest Łódź (3.629 zł), a następnie pow. zgierski (3.437 zł) oraz kutnowski (3.068 zł).           
Praca w działalności  finansowej i ubezpieczeniowej oraz na rynku nieruchomości najlepiej opłacana  jest w Łodzi (3.936 zł).  Następnie w pow.  rawskim (3.753 zł) oraz w zduńskowolskim (3.706 zł).

Powyższe dane GUS nie różnicują  sektora publicznego i prywatnego. W 2011 r.  w tym pierwszym zarobki były o 1.2 tys. zł wyższe.

Średnia pensja w całym województwie w grudniu 2014 r. wyniosła 4049 zł brutto, ale dotyczy to wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Średnia pensja z wszystkich działów gospodarki w regionie wyniosła w 2013 r.  3.510 zł brutto.

Jak się zarabia w Łódzkim

infografika: Tomasz Frączek