1. Dziennik Łódzki
  2. Komunikaty
  3. EUROVIA KRUSZYWA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
Wróć do listy komunikatów

EUROVIA KRUSZYWA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

zaprasza do złożenia oferty na zakup nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej położonej w miejscowości Kalenice, województwo łódzkie, powiat łowicki, w południowo – zachodniej części gminy Łyszkowice.

   

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek o łącznej powierzchni 82,5215ha, na którą składają się:

 

1).  nieruchomość zabudowana (teren przemysłowy o powierzchni 8,1924ha):

  • budynek socjalny,
  • kontener biurowy,
  • baraki,
  • linia energetyczna wraz z transformatorem,
  • studnia głębinowa.

 

2). zrekultywowany teren po działalności kopalni odkrywkowej (74,3291 ha), w tym grunt o powierzchni leśnej 31,1806 ha.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 20 sierpnia 2017 roku

 

Osoba do kontaktu: Michał Szafraniec – tel. 604 501 900

Ofertę należy przysłać na adres  e-mailowy: oktawia.andrzejewska@eurovia.pl