1. Dziennik Łódzki
  2. Komunikaty
  3. Kopalnie Surowców Mineralnych KOSMIN Sp. z o.o. z siedzibą w...
Wróć do listy komunikatów

Kopalnie Surowców Mineralnych KOSMIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

zapraszają do złożenia oferty na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Antoniówka, województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Kleszczów.

   

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0,0306ha, na którą składają się grunty rolne zrekultywowane.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 20 sierpnia 2017 roku

 

Osoba do kontaktu: Michał Szafraniec – tel. 604 501 900

Ofertę należy przysłać na adres  e-mailowy: oktawia.andrzejewska@eurovia.pl