Rozpoczęła się kolejna edycja Badania Spójności Społecznej. Dzięki niemu będzie można wszechstronnie ocenić poziom życia Polaków. Wnioski z badania mają posłużyć rozwiązywaniu najpilniejszych problemów społecznych na szczeblu krajowym i regionalnym.

- To badanie pokazuje kompleksową ocenę poziomu życia - mówi Anna Jaeschke, kierownik Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych. - Poruszane są nie tylko kwestie materialne, ale także społeczne. Ankietowani zostaną poproszeni o ocenę swojego stanu zdrowia, kontaktów sąsiedzkich, poczucia bezpieczeństwa w swojej okolicy.

Ankieterzy zapytają także o nasze dochody. Będą chcieli wiedzieć, jak je oceniamy, co sądzimy o naszych pensjach, czy nie mamy zaległości np.

w płaceniu czynszu. Zapytają też o ogólną ocenę poziomu życia. Nowością są zagadnienia dotyczące dziedzictwa narodowego: ankieterzy będą chcieli poznać naszą wiedzę na temat zabytków w rejonie miejsca naszego zamieszkania czy innych ważnych miejsc w pobliżu. Sprawdzane są różne więzi: rodzinna, społeczna, sąsiedzka, narodowa.

Badani będą lokatorzy tych mieszkań, które wylosował komputer. Część ankiet trafi do tych osób, które brały udział w pierwszej edycji badania. Pozostali zostaną odpytani po raz pierwszy.

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi nie wiedzą, kto mieszka pod wylosowanym adresem. Mają tylko nadzieję, że lokatorzy zdecydują się na udział w badaniu, nie mogą bowiem odpytać łodzian i mieszkańców województwa łódzkiego, którzy mieszkają pod innymi adresami, np. sąsiadów.

- Udział w badaniu jest dobrowolny - podkreśla Anna Jaeschke. - Bardzo nam zależy, by jak najwięcej osób się na to zgodziło, inaczej wyniki nie będą reprezentatywne.

Ankieterzy, którzy będą mieli przy sobie legitymację i upoważnienie wydane przez urząd, dostosują się do respondentów.Ich tożsamość można też sprawdzić w Urzędzie Statystycznym. Badanie może być przeprowadzone w godzinach dogodnych dla odpytywanych. Jest ono anonimowe i ma charakter poufny, co oznacza, że zebrane dane zostaną wykorzystane do zbiorczych opracowań. Na podstawie odpowiedzi będzie można np. podać, gdzie w kraju występują szczególne rejony ubóstwa. Można też dokonać tzw. samospisu. Oznacza to, że nie trzeba odpowiadać na pytania ankietera, tylko samemu wypełnić dokument.

Druga edycja badania spójności społecznej potrwa do 20 kwietnia. Na opracowanie wyników i wnioski z badania trzeba będzie poczekać do przyszłego roku.

Zobacz też:

Źródło x-news: W Danii za zakupy można płacić danymi i zdjęciami (napisy)

Księgarnia Dziennika Łódzkiego: www.ksiegarnia.dzienniklodzki.plKsięgarnia Dziennika Łódzkiego: www.ksiegarnia.dzienniklodzki.plKsięgarnia Dziennika Łódzkiego: www.ksiegarnia.dzienniklodzki.pl