Bezrobotnych przybyło zwłaszcza w powiatach tomaszowskim, brzezińskim i opoczyńskim. Eksperci rynku pracy: - Sytuacja jest lepsza od oczekiwań, wzrost bezrobocia jest sezonowy

Koniec stycznia przyniósł nieco gorsze wieści z rynku pracy. W kraju i we wszystkich regionach wzrosła stopa bezrobocia. Podobnie stało się w większości powiatów w województwie łódzkim. Jednak eksperci rynku pracy podkreślają, że sytuacja na rynku pracy jest dobra i w styczniu mieliśmy do czynienia jedynie z sezonowym załamaniem.

Czytaj:Bezrobocie w Łodzi spadło do 8,5 procent. W Poznaniu - do 2,1 procent...

Pod koniec grudnia ubiegłego roku stopa bezrobocia w kraju wyniosła 8,3 proc., a pod koniec stycznia tego roku już 8,6 proc. W województwie łódzkim w grudniu 2016 stopa bezrobocia wyniosła 8,6 proc., a miesiąc później 8,8 procent.

W Łodzi nie wzrosło, ale...

Spośród miast na prawach powiatu tylko w Łodzi bezrobocie nie wzrosło i pod koniec stycznia nadal wynosiło 7,9 proc. Mimo to było i tak najwyższe w porównaniu z innymi dużymi miastami. W Skierniewicach wzrost stopy bezrobocia był nieznaczny: z 7,5 proc. pod koniec grudnia ubiegłego roku do 7,6 proc. pod koniec stycznia tego roku. Nieco większy wzrost odnotowano w Piotrkowie Trybunalskim: z 7,5 do 7,8 procent.

Rośnie niemal wszystkim

W ciągu miesiąca osób bez pracy najbardziej przybyło w powiatach tomaszowskim, brzezińskim, opoczyńskim, łaskim, łęczyckim, zduńskowolskim i skierniewickim. Pod koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia w powiecie tomaszowskim wynosiła 9,6 proc., natomiast pod koniec stycznia już 10,3 proc. Podobny wzrost odnotowano w powiecie łęczyckim - z 10,7 proc. do 11,3 proc, w pozostałych powiatach stopa bezrobocia wzrosła o 0,5 punktu procentowego.

Mieczysław Koćmiel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie zauważa, że stopa bezrobocia rośnie w całym kraju. - Powoduje to sezon zimowy, chociaż akurat ta zima aż tak sroga nie była - mówi dyrektor opoczyńskiego PUP. - W styczniu skończyło się dofinansowanie na prace zlecone. To jednak sytuacja przejściowa, mam nadzieję, że już wkrótce będzie lepiej. Niebawem zaczniemy dofinansowywać staże, udzielać dotacji na założenie firm, zaczną się też nowe prace interwencyjne.

Przeczytaj też:Bezrobocie w Łodzi. Armią łódzkich bezrobotnych można zasiedlić duże osiedle

W powiecie opoczyńskim największą szansę na pracę mają mechanicy, elektrycy oraz pracownicy produkcji. Niebawem zapotrzebowanie na pracowników zaczną zgłaszać właściciele firm z branży budowlanej oraz rolnictwa.

W powiecie wieruszowskim stopa bezrobocia pod koniec stycznia wynosiła 6,1 proc. i była o 0,3 punktu procentowego wyższa niż przed miesiącem.

- To splot kilku okoliczności - mówi Grażyna Wójciak, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie. - Wpływ ma na to sezon zimowy, a także zakończenie aktywnych form wspierania osób bez pracy, jak np. staże. W grudniu kończą się także przeważnie umowy na czas określony i to wszystko powoduje, że przybywa nam osób bezrobotnych.

W powiecie wieruszowkim poszukiwani są przede wszystkim kierowcy, tapicerzy, a także brukarze i stolarze.

Zmian nie odnotowano natomiast w powiecie sieradzkim, gdzie stopa bezrobocia nadal wynosi 6,2 proc.

I tak jest lepiej

Pomimo wzrostu stopy bezrobocia eksperci rynku pracy podkreślają, że sytuacja na rynku pracy i tak jest lepsza od oczekiwań. Wzrost jest jedynie sezonowy, zimą co roku przybywa osób bez pracy.

- Pomimo sezonowego wzrostu bezrobocia styczniowy wynik należy ocenić pozytywnie - mówi Andrzej Kubisiak z agencji Work Service. - Mamy za sobą dość mroźną zimę, która wstrzymała część prac terenowych, ale mimo to nie zamroziła dobrej koniunktury na rynku pracy. To pierwszy jednocyfrowy zimowy pomiar, jaki odnotowano w Polsce od 1992 roku. Co więcej, w skali ostatniego roku stopa bezrobocia spadła o 1,6 punktu procentowego, a pula osób bez pracy zmniejszyła się w ciągu roku o 9,2 proc. Do urzędów pracy skierowano ponad 122 tysiące miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a to oznacza wzrost o 41 procent rok do roku.

Przeczytaj też:Bezrobocie w województwie łódzkim najniższe od 25 lat

Zmiany są szczególnie widoczne, gdy porównamy styczeń 2017 do stycznia 2016. W 2016 roku w Łodzi stopa bezrobocia wynosiła 9,8 proc.,a w 2017 - 7,9 proc. W powiecie kutnowskim w 2016 roku bezrobocie wynosiło 14,9 proc. i było o 2,4 punktu procentowego wyższe niż obecnie. W całym kraju zmiany są także mocno widoczne. Jeszcze pod koniec stycznia 2016 stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 10,2 proc.

Nie wszyscy jednak mają powody do zadowolenia. Jak podkreśla Andrzej Kubisiak, aż 33 procent przedsiębiorstw w naszym kraju ma problem ze znalezieniem pracowników, głównie niższego i średniego szczebla.

Najwięcej ofert pracy czeka w zachodniej, centralnej i południowej Polsce. Na wschodzie i północy nadal trudno znaleźć pracę.