Rada Miejska w Łodzi wprowadziła wiele zmian w budżecie miasta. Dotyczą one przede wszystkich inwestycji drogowych, programu Mia100 Kamienic i dodatkowych pieniędzy na komunikację zastępczą.

Radni przeznaczyli 34 mln zł na trasę W-Z. Z tej kwoty 10 mln zł to wydatki poniesione w 2014 roku, których płatność odbędzie się w tym roku. Kolejne 24 mln zł to wydatki na dodatkowe zadania związane z tą inwestycją. Aż 8,5 mln zł przeznaczone zostanie na poprawę stanu jezdni wzdłuż trasy W-Z między Żeromskiego i Kilińskiego.

Ułożona zostanie tez kostka granitowa na Piotrkowskiej przy al. Mickiewicza. Przy przebudowie Pietryny pozostało 40

metrów, gdzie nie wymieniono kostki, bo teren był zajęty przez bazę budowy trasy W-Z.

Pieniądze wydane zostanę też na kamienne chodniki, odtworzenie placu budowy przy Centralu i urzędzie marszałkowskim, gdzie powstaną zieleńce.

Radni przekazali też 32,5 mln zł na program Mia100 Kamienic. W 6 kamienicach odbędzie się II etap prac. Dotyczy to obiektów przy Ogrodowej 24 (10 mln zł), Zielonej 6 (7 mln zł), Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 (6,7 mln zł), Jaracza 32 (2,8 mln zł), Gdańskiej 8 (3,3 mln zł) i Gdańskiej 25 (2 mln zł).

Pieniądze wydane zostaną także na programy funkcjonalno-użytkowe i studium wykonalności dla obszarowej rewitalizacji centrum Łodzi.

32,5 mln zł przeznaczono na komunikację zastępczą uruchamianą w związku z prowadzonymi inwestycjami, czyli budową trasy W-Z i dworca Łódź Fabryczna. W budżecie było dotychczas zapisane 2 mln zł na komunikację zastępczą. W poprzednich latach pieniądze na ten cel były znacznie mniejsze.

Radni przeznaczyli też 11,8 mln zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod trasę Górną. Kolejne 200 tys. zł przeznaczone będzie na prace przygotowawcze związane z budową rynku Kobro i drogą podziemną na terenie Nowego Centrum Łodzi. W 2016 roku na ten cel ma być przeznaczone dodatkowe 1,3 mln zł.

Kolejne 500 tys. zł wydane zostanie na oznakowanie drogowe związane z ograniczeniem ruchu tirów na terenie Łodzi. 100 tys. zł będzie przeznaczone na dokumentację techniczną potrzebną do remontu komisariatu przy ul. Armii Krajowej 32. Straż Miejska dostanie 247 tys. zł na zatrudnienie 10 osób, które będą obsługiwały miejski monitoring. 5 osób ma być zatrudnionych od 1 kwietnia, kolejnych 5 osób od 1 czerwca.

Za 100 tys. zł powstanie oświetlenie w parku im. Szarych Szeregów. O postawienie latarni zabiegali mieszkańcy. Pod pismem o zamontowanie oświetlenia podpisało się 156 łodzian.

Kolejnych 900 tys. zł trafi do EC1. Są to pieniądze zawiązane z funkcją wystawienniczo-edukacyjną w EC1. Ta kwota ma być przeznaczona na program funkcjonalno-uzytkowy. Łącznie projekt ma kosztować 20 mln zł, z czego 85 proc. powinna pokryć UE.

CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE