Dziennik Łódzki zapytał uczelnie o ich wewnętrzne, dotąd niejawne, raporty na temat losów absolwentów. Najwięcej danych ujawniła Politechnika Łódzka. Ale nic dziwnego, co piąty jej absolwent zarabia 7 - 10 tys. zł Od tego roku akademickiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdjęło z uczelni obowiązek badania losów absolwentów - resort będzie robił to samodzielnie i w ujednolicony sposób. Obowiązek pojawił się w 2011 r.

Co z niego wynikało? Niektóre szkoły wyższe, jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, publikowały wyniki badań na swojej stronie internetowej. W Łodzi takich informacji, dostępnych dla każdego, nie znaleźliśmy. Dlatego od marca gorąco prosiliśmy o nie rektoraty.

Politechnika Łódzka

Z chęcią spełniła naszą prośbę Politechnika Łódzka. Nic dziwnego, bo część przesłanych danych to niezła reklama dla tej uczelni. Aż jedna piąta ankietowanych pięć lat po ukończeniu studiów na politechnice zarabia miesięcznie od 7 do 10 tys. zł (netto).

87 proc. absolwentów wspominało, że znalazło pracę od razu po uzyskaniu dyplomu. Trzy lata po ukończeniu studiów pracę miało 89 proc. ankietowanych, a pięć lat po dyplomie - 100 proc. (w tym 60 proc. zgodną z profilem studiów). Przy czym ponad połowa ankietowanych absolwentów Politechniki Łódzkiej deklarowała, że ma umowę o pracę na czas nieokreślony.

Po pięciu latach od dyplomu ponad jedna czwarta absolwentów Politechniki Łódzkiej ma własną firmę.

Ewa Chojnacka, rzecznik Politechniki Łódzkiej, informuje, że w systemie badań, które rozpoczęto w 2009 r., zarejestrowało się ponad 14 tys. absolwentów tej uczelni. Większą bazą odpowiedzi nie chwali się żadna z łódzkich szkół wyższych. Politechnika prosi o rejestrację w systemie, gdy absolwent chce wydrukować podanie o obronę pracy dyplomowej. Badania wymagają zgody studenta.

Pensja absolwenta PŁ trzy lata po ukończeniu studiów (89 proc. absolwentów twierdzi, że ma pracę)


  • 29 proc. absolwentów zarabia od 1.550 do 2.500 zł

  • 24 proc. absolwentów zarabia od 2.550 do 3.500 zł

  • 21 proc.  absolwentów zarabia powyżej 4.550 zł

Pensja absolwenta PŁ pięć lat po ukończeniu studiów (100 proc. absolwentów twierdzi, że ma pracę)


  • 32 proc absolwentów zarabia od 3.550 do 4.500 zł

  • 20 proc. absolwentów zarabia od 4.550 do 7.000 zł

  • 20 proc. absolwentów zarabia od 7.000 do 10.000 zł

 

Uniwersytet Łódzki

Uczelnia przesłała dane absolwentów z roku akademickiego 2012/2013, których badano rok po zakończeniu studiów. Uniwersytet zaznacza, że niechętnie brali udział w ankiecie - zgody uzyskano od ok. 16 proc. absolwentów.

Ogółem pracowało prawie trzy czwarte badanych absolwentów po studiach magisterskich. W przypadku studiów licencjackich było to 57 proc., ponieważ ich absolwenci często koncentrowali się na uzupełnianiu wykształcenia na studiach magisterskich.

Prawie 60 proc. badanych pracowało na pełen etat w oparciu o umowę o pracę. Jeśli chodzi o zarobki, uzyskaliśmy informację, że 77 proc. absolwentów rok po ukończeniu studiów zarabiało do 3 tys. (brutto) miesięcznie.

 

Uniwersytet Medyczny

Trzecia z wielkich łódzkich uczelni, Uniwersytet Medyczny, potwierdziła jedynie, że bada losy swoich absolwentów po roku, trzech i pięciu od ukończenia studiów.

- Raport z badania jest dokumentem wewnętrznym uczelni i nie jest udostępniany - mówi Joanna Orłowska, dyrektor biura rektora Uniwersytetu Medycznego.
I tyle...

Uczelnie prywatne

Na naszą prośbę o dane odpowiedziała też część uczelni niepublicznych w Łodzi.
Społeczna Akademia Nauk
Jesienią 2014 r. uczelnia przebadała 661 absolwentów (65 proc.) z roku akademickiego 2012/2013. Z przesłanych danych najciekawsze wydają się informacje o rodzaju pracy zatrudnionych: 29 proc. zarabia zgodnie z wykształceniem, 44 proc. - częściowo, a 27 proc. robi zawodowo zupełnie co innego. Jeden na dziesięciu pracujących absolwentów zarabia poza Polską.

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Przesłała nam wyniki z 554 ankiet absolwentów, pozyskane w roku akademickim 2013/2014.
70 proc. absolwentów WSIiU miało pracę, z czego połowa miała pracę zgodną z wykształceniem, zaś połowa nie.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Chwali się, że od lat monitoruje losy zawodowe absolwentów, jednak w odpowiedzi AHE danych nie znaleźliśmy. W tym roku akademickim zacznie prowadzić innowacyjne obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, uruchomione m.in. za pieniądze unijne.

 

Raport z ministerstwa

W czym badania prowadzone przez ministerstwo nauki będą lepsze od raportów sporządzanych dotychczas przez szkoły wyższe?
Resort będzie informował Zakład Ubezpieczeń Społecznych o absolwentach opuszczających uczelnie, a ZUS przekaże ministerstwu nauki dane o ich pensjach na podstawie składek wpływających od pracodawców. W ten sposób powstaną ujednolicone raporty, publikowane na stronach ministerstwa.