Instytucje oświaty i służby zdrowia otrzymają pieniądze na inwestycje, o które zabiegał wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Wystąpił o pieniądze do Prezesa Rady Ministrów, a wczoraj premier Beata Szydło wydała zarządzenia o przekazaniu pieniędzy z rezerwy budżetowej na zadania wskazane przez wojewodę. Milion złotych trafi na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Kolejny 1 mln zł ma być przeznaczony na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Kwota 55 tys. zł to dofinansowanie ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla spółki Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim. Dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zalesiu wyniesie 66.545 zł. Łączna kwota z rezerwy budżetowej Skarbu Państwa na inwestycje w woj. łódzkim to 2.616.545 zł.