Cykl Twoje Finanse – abc małego biznesu. Odcinek 3.: Jak wybrać najlepszą formę opodatkowania?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z form opodatkowania jest najkorzystniejsza. Wszystko zależy od charakteru działalności gospodarczej. Aby podjąć trafną decyzję, przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym rozwiązaniom już na etapie planowania naszej działalności.

Skala podatkowa a podatek liniowy

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, jest dostępne dla każdego, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Oznacza ono tyle, że rozliczamy podatek od dochodu według obecnie obowiązującej skali podatkowej, podobnie jak np.

osoby zatrudnione na umowę o pracę. W zależności od wysokości dochodu zapłacimy 18 lub 32 proc. podatku. Możemy też skorzystać z ulg podatkowych czy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Innym przywilejem jest możliwość rozliczenia się na zasadach obowiązujących osoby samotnie wychowujące dzieci.

Z kolei wybór podatku liniowego w wysokości 19 proc. pozbawia nas możliwości: skorzystania z ulg, wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz kwoty wolnej od podatku. Tak jak w wypadku opodatkowania według progresywnej skali podatkowej, przedsiębiorca może jednak odliczać od dochodu koszty jego uzyskania i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, a także wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego z danego roku podatkowego (do wysokości określonej przepisami), a od podatku - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Jedyną ulgą przysługującą po wyborze podatku liniowego jest ta dla osób osiągających dochody za granicą.

W 2014 r. wysokość drugiego progu podatkowego nie zmieni się i wyniesie 85 528 zł. Jeśli więc nie korzystamy z ulg, a zakładamy, że nasz roczny dochód przekroczy drugi próg podatkowy, warto zastanowić się nad podatkiem liniowym. Według wyliczeń firm doradczych ta forma opodatkowania jest opłacalna w przypadku, gdy osiągamy miesięczne dochody na poziomie przynajmniej 8-10 tys. zł.

I skala podatkowa, i podatek liniowy nakładają na nas obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej. Należy pamiętać również, że podatku liniowego nie mogą stosować osoby, które zrezygnowały z pracy na etacie na rzecz samozatrudnienia i świadczą usługi swojemu byłemu pracodawcy. Ograniczeniem tym objęte są także kontrakty menedżerskie czy umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz w zasadzie wszystkie rodzaje działalności, których tryb wykonywania jest zbliżony do pracy na etacie. Przykładem jest praca na umowę-zlecenie dla jednego przedsiębiorcy.

Ryczałt i karta podatkowa

Możemy również wybrać jeden z ryczałtowych sposobów rozliczania podatku dochodowego, tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Ich główną zaletą jest sprowadzenie formalności do minimum - nie musimy prowadzić pełnej księgowości ani składać co miesiąc deklaracji podatkowych.

Stawki podatkowe w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są różne dla różnych rodzajów działalności i mogą wynieść od 3 do 20 proc. W pierwszej kolejności należy zatem sprawdzić, jaka stawka dotyczy naszej planowanej działalności. Należy pamiętać też o tym, że będą nas obejmowały takie same ograniczenia dotyczące ulg i wspólnych rozliczeń z małżonkiem jak w przypadku podatku liniowego. Główną wadą jest to, że nie możemy od przychodu odliczyć kosztów jego uzyskania, co może oznaczać, że zapłacimy podatek nawet wtedy, gdy rok zakończymy na minusie.

Karta podatkowa
to specyficzna forma opodatkowania - najprostsza, ale dostępna wyłącznie dla rodzajów działalności określonych w art. 23 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Dostępna jest przede wszystkim dla drobnych usługodawców. Zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej, wpłacania zaliczek na podatek czy składania zeznań podatkowych. Wadą tej formy opodatkowania - podobnie jak w przypadku ryczałtu - jest brak możliwości odliczania kosztów od uzyskanych przychodów.

Pozostaje nam jeszcze zadecydować, czy będziemy płatnikiem VAT. Rozpoczynając działalność gospodarczą (w przypadku większości jej rodzajów), jesteśmy co do zasady zwolnieni z tego podatku. Obowiązkowo płatnikiem VAT stajemy się automatycznie dopiero po przekroczeniu rocznego limitu przychodów, który obecnie jest określony na poziomie 150 tys. zł.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

KONKURS GŁÓWNY

Zachęcamy Czytelników do udziału w konkursie z cennymi nagrodami. Wystarczy przesłać odpowiedzi na kilka pytań dotyczących naszego cyklu oraz zaproponować pięć tematów, o których powinniśmy napisać w przyszłości. Chcemy się dowiedzieć, na ile nasz poradnik jest użyteczny oraz jaką tematykę powinniśmy poruszać w jego kolejnych edycjach. Autorzy pięciu najciekawszych propozycji tematycznych zostaną nagrodzeni tabletami o wartości około 2 tys. zł każdy.

Weź udział w naszym konkursie głównym i wygraj 1 z 5 tabletów (kliknij!)

COTYGODNIOWY MINIKONKURS
[MINIKONKURS ROZWIĄZANY - KOLEJNA EDYCJA W PONIEDZIAŁEK]

Warto czytać nas co tydzień, bo każdemu z odcinków towarzyszy pytanie z zakresu finansów. Oceń ten odcinek poradnika w skali od 1 do 5 i odpowiedz na pytanie: Ile wynosi stawka podatkowa w podatku liniowym?

Osoba, która jako pierwsza w dniu publikacji tekstu wyśle do redakcji na adres twojefinanse@polskatimes.pl ocenę odcinka oraz prawidłową odpowiedź na pytanie, otrzyma od redakcji upominek książkowy lub płytowy.

Czytaj pozostałe odcinki cyklu „Twoje Finanse” (kliknij!)

Masz pytanie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat? Napisz do redakcji twojefinanse@polskatimes.pl