Pracownicy bełchatowskiej kopalni i elektrowni, którzy posiadają akcje Polskiej Grupy Energetycznej, otrzymają dywidendę z zysku grupy za 2014 rok.

Akcjonariusze PGE podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalili, że na dywidendę przeznaczą ponad 1,4 miliarda złotych, co daje w przeliczeniu na jedną akcję kwotę 78 groszy. Tym samym podtrzymali propozycję zarządu PGE, który zaproponował właśnie taką wysokość dywidendy. Pozostałą część zysku netto za ubiegły rok, który wyniósł łącznie aż 5,4 miliarda złotych, przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz kapitał zapasowy spółki. Dzień dywidendy ustalono na 24 września, a jej wypłatę na 15 października. 

Dla górników i energetyków, którzy nie sprzedali akcji pracowniczych, to spory zastrzyk gotówki. W elektrowni pracownicy posiadają średnio 4 - 5 tysięcy akcji, a rekordziści posiadają nawet do 8 tysięcy. W kopalni akcjonariusze posiadają od 1,3 tysiąca do 1,7 tysiąca akcji. 

Największym beneficjentem dywidendy będzie oczywiście Skarb Państwa, który posiada 58 procent akcji PGE. Pozostałe udziały posiadają pracownicy i prywatne osoby. 

W 2014 roku dywidenda PGE była wyższa i wyniosła 1,1 zł za akcję.

Źródło: Dziennik Łódzki