Nowym prezesem spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna został Janusz Malinowski, dotychczasowy członek zarządu.

Podczas tajnego głosowania został wybrany przez 4-osobową radę nadzorczą na 3-letnią kadencję. Wybór związany był z tym, że dotychczasowemu prezesowi Andrzejowi Wasilewskiemu zakończyła się kadencja.

Janusz Malinowski, który z koleją związany jest od 30 lat, ostatnio był członkiem zarządu ŁKA. Odpowiadał za politykę handlową i inwestycje rozwojowe. Przed rokiem wdrożył weekendowe połączenia ŁKA Łódź-Warszawa oparte na jednym bilecie kolejowym oraz miejskiej komunikacji w Łodzi i Warszawie. Ponadto, był współautorem udanej integracji biletowej i informacji pasażerskiej ŁKA i miasta Łódź.

ZOBACZ | Wydarzenia minionego tygodnia w Łódzkiem