Internetowe szkolenie dedykowane grupom zawodowym szczególnie często spotykającym się w swojej pracy z osobami cierpiącymi na depresję: pracownikom banków, pomocy społecznej, urzędów pracy, nauczycielom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego ma ułatwić pomoc osobom będącym w depresji.

Według badań z sierpnia br.1, aż 11,5 proc. Polaków przyznaje, że choruje na depresję. Jednocześnie ponad połowa twierdzi, że nie zna nikogo takiego w swoim otoczeniu, szczególnie dalszym – zawodowym czy szkolnym. Aby to zmienić, Ministerstwo Zdrowia oferuje w ramach kampanii „Sposoby na depresję” bezpłatne szkolenia, dedykowane wybranym grupom zawodowym, w tym pracownikom banków.

Czym różni się depresja od normalnego smutku? Jak rozpoznać, że ktoś planuje samobójstwo? Jak prawo chroni osoby z zaburzeniami psychicznymi? Odpowiedzi na te i inne pytania można uzyskać biorąc udział w e-learningu opracowanym w ramach kampanii „Sposoby na depresję”.

Internetowe szkolenie dedykowane jest grupom zawodowym szczególnie często spotykającym się w swojej pracy z osobami cierpiącymi na depresję: pracownikom banków, pomocy społecznej, urzędów pracy, nauczycielom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Według przeprowadzonego w sierpniu br. badania ilościowego, aż 55 proc. Polaków twierdzi, że nie zna w swoim otoczeniu nikogo, kto cierpiałby na depresję. Jednocześnie więcej niż co dziesiąty badany (11,5 proc.) przyznał, że sam zmaga się z tą chorobą. Porównanie tych wyników może świadczyć o społecznym problemie nie dostrzegania osób chorych przez osoby zdrowe. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku tzw. „osób trzecich” – z otoczenia szkolnego czy zawodowego, gdzie znajomość osób chorych na depresję deklaruje mniej osób niż w przypadku grona najbliższych znajomych czy rodziny. Takie wyniki mogą świadczyć o tym, że depresja jest traktowana jako osobisty problem, co prawdopodobnie ogranicza chęć pomagania przez osoby „z zewnątrz” takie jak m.in. pracownicy banków. Szkolenia mają pomóc zmienić to myślenie.

- W ramach kampanii chcemy przeszkolić odbiorców z rozpoznawania oraz profilaktyki depresji. Zależy nam w szczególności na kilku wybranych grupach zawodowych”– mówi Paweł Prochenko, Partner Zarządzający w Fabryce Komunikacji Społecznej, odpowiedzialnej za realizację kampanii.
– Jedną z nich są pracownicy banków. Zachęcenie ich do udziału w szkleniu e-learningowym mogłoby być w naszej opinii ważnym i potrzebnym elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w tego typu firmach – dodaje.

Kampania „Depresja. Naucz się pomagać” realizowana jest przez Fabrykę Komunikacji Społecznej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w zakresie „Ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym”. Projekt potrwa do końca 2017 r.

Więcej informacji oraz szkolenie e-learningowe znaleźć można na stronie kampanii www.sposobynadepresje.pl.