Jeszcze nie dziś, ale już wkrótce. Rząd ma zdecydować o zmianie prawa tak, by wynagrodzenia pracowników były obowiązkowo przelewane na konta bankowe, a tym samym zakazana będzie wypłata w gotówce.

Takiego rozwiązania chce Ministerstwo Rozwoju. Obecnie obowiązuje reguła zapisana w kodeksie pracy, w myśl której co do zasady wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę są wypłacane w gotówce.

Jak ustalił „Puls Biznesu”, okazją do zmiany tej fundamentalnej reguły kodeksu pracy mają być szykowane właśnie zmiany prawa regulującego zasady przechowania akt pracowniczych (obowiązkowy dla pracodawców okres przechowywania takich dokumentów ma być skrócony z pięćdziesięciu do dziesięciu lat).

Formalnie takie rozwiązanie ma być uzasadnione chęcią zaoszczędzenia pracodawcom kosztów; obrót bezgotówkowy jest dużo tańszy i bezpieczniejszy niż przechowywanie gotówki w firmie czy jej transport z banku. Eksperci uważają jednak, że prawdziwą przyczyną takiej zmiany ma być chęć ograniczenia szarej strefy. Finanse – zarówno pracodawców czyli firm, jak i pracowników – mają być dzięki temu bardziej przejrzyste i trudniej będzie uniknąć zarówno ich opodatkowania jak i obciążenia składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z praktyką legislacyjną projekt zmian (w formie ustawy) musi być zaakceptowany przez Radę Ministrów, a następnie skierowany do prac w Sejmie i Senacie.

Obejrzyj wideo

Centralny Port Lotniczy: gdzie powstanie?