od 1 września pośrednicy w obrocie nieruchomościami muszą dołączać kopię dokumentu ubezpieczenia OC (polisy) do umowy pośrednictwa. Nowe przepisy mają też wzmocnić prawa klientów w ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami.

1 września 2017 r. weszły w życie zmiany związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Ważne zmiany dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości oraz ich klientów wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20 lipca 2017 r.
 
W nowych przepisach zdefiniowano pojęcie pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca.

Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby.

Opracowany został katalog czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Powinno to wyeliminować lub znacząco ograniczyć wątpliwości co do charakteru podejmowanych czynności oraz ułatwić określanie zakresu umów zawieranych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami uzyskali możliwość wglądu oraz pobierania odpisów, wypisów i zaświadczeń z rejestrów i dokumentów dotyczących nieruchomości w związku z wykonywaną umową. Prawidłowe i rzetelne wykonywanie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaga dostępu do rejestrów lub dokumentów zawierających dane o nieruchomościach.

Są wyjątki

Gospodarowanie nieruchomościami przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (stanowiące własność gmin, powiatów, województw), przez starostów (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa), a także przez agencje, które na podstawie odrębnych przepisów wykonują prawo własności oraz inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa nie będzie się odbywało na podstawie przepisów rozdziału „Zarządzanie nieruchomościami” ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Postanowiono również, że przepisy o zarządzaniu nie dotyczą właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych w stosunku do nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd. Podmioty te nie będą zobowiązane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami, posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC czy zawierania umowy o zarządzanie nieruchomością.

Może zaciekawią Cię te artykuły? Kliknij

Od 2018 roku wzrośnie kwota wolna w PIT. Sprawdź czy na tym skorzystasz

Pracodawcy zaczynają dawać pracownikom abonamenty na samochód, jak kiedyś abonamenty medyczne. Będzie hit w premiowaniu pracowników?

Odkurzacze o dużej mocy odchodzą do muzeum. Teraz maksymalnie 800 watów, ale można jeszcze się uratować...

Na początku października w ZUS-ach ustawi się kolejka ponad 330 tys. osób, które chcą szybko złożyć wnioski o emeryturę po przywróceniu wieku emerytalnego. Co zrobi ZUS?