Wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2016 r. skłania nas do utrzymania naszej prognozy wzrostu PKB w Polsce w 2017 r. na poziomie 3,5 proc.

Dane GUS-u dotyczące wzrostu PKB za cały 2016 rok (2,8 proc.) okazały się zdecydowanie niższe od prognoz rządu sprzed roku (3,8 proc.) i w ogólnym odbiorze mogą być rozczarowujące. My jednak dostrzegamy w nich silny impuls do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w tym roku. Oczekujemy, że wzrost PKB w Polsce wyniesie ok. 3,5 proc. już w pierwszym kwartale 2017 roku.

Najnowsze dane z realnej gospodarki wspierają pozytywny scenariusz dla polskiego rynku akcji. W połączeniu z masowym napływem zagranicznego kapitału do Polski tworzą bardzo solidny fundament do generowania atrakcyjnych zysków przez fundusze akcyjne.