Blisko co piąty aktywny bądź potencjalny uczestnik polskiego rynku pracy rozważa emigrację zarobkową w najbliższych 12 miesiącach. Odsetek osób zdecydowanie planujących wyjazd z kraju wzrósł do 6,4 proc. w tym roku, wobec 5 proc. w 2014 roku.

Z najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków” wynika, że podobnie jak w roku poprzednim, 20,7 proc. Polaków jest gotowych rozważyć emigrację, jeżeli nadarzy się taka możliwość lub potrzeba. Zdecydowanie planujących wyjazd jest dziś 6,4 proc. Polaków, czyli o 1,4 pp. więcej niż w roku poprzednim. Oznacza to, że o 250 tys. osób wzrosła liczba zdecydowanych na podjęcie pracy za granicą. Zdaniem Tomasz Hanczarka, Prezesa Zarządu Work Service S.A., migracje zarobkowe są już naturalnym zjawiskiem.

- Kraj pochodzenia pracownika ma coraz mniejsze znaczenie, a nacisk kładziony jest przede wszystkim na wiedzę, kompetencje i konkretne umiejętności. Szczególnie ważne jest transgraniczne pozyskiwanie talentów w sytuacji, gdy dochodzi do deficytów w specjalistycznych obszarach rynku, przy równoczesnych wyzwaniach jakie stawia przed nami demografia- podkreśla Hanczarek. Ponadto jego zdaniem polski rynek pracy, w obliczu nasilających się procesów migracyjnych, powinien stawać się coraz bardziej konkurencyjny zarówno dla Polaków, jak i imigrantów chcących pracować w naszym kraju - Jest to o tyle istotne, że najbardziej zainteresowani wyjazdem są ludzie młodzi, poniżej 35 roku życia. Stanowią oni niemal 2/3 wszystkich osób, które rozważają wyjazd za granicę, a lukę po nich będzie bardzo ciężko wypełnić bez przyciągnięcia do Polski wykwalifikowanych imigrantów- zauważa Hanczarek.

A co najmocniej wpływa na decyzję o wyjeździe? Przede wszystkim wyższe zarobki, to główny powód, który skłania 78proc. osób rozważających wyjazd do szukania pracy za granicą. W dalszej kolejności badani wskazywali podniesienie standardu życia (44proc.), czy brak odpowiedniej pracy w Polsce (37proc.). Istotne znaczenie dla wybranych osób ma także podróżowanie i zwiedzanie świata (35proc.), lepsza służba zdrowia (29proc.) i lepsze warunki socjalne (19proc.).

Ponadto z badania wynika, że perspektywa emigracji najrzadziej kusi osoby dobrze wykształcone, a najczęściej posiadających wykształcenie średnie i podstawowe. Wśród rozważających emigrację najczęściej znajdowały się także osoby uczące się lub studiujące (29proc.) i zatrudnione na pełen etat (25proc). Wyniki badania pokazują również, że mieszkańcy miejscowości o niskich perspektywach pracy czy rozwoju zawodowego są bardziej skłonni do emigracji, 36proc. rozważających wyjazd to mieszkańcy małych miast i taki sam odsetek dotyczy osób mieszkających na wsi.

Polacy rozważający emigrację najczęściej wskazywali chęć wyjazdu do Wielkiej Brytanii (27proc.), Niemiec (26proc.), Norwegii (11proc.) i Holandii (9proc.). Podobnie jak w ubiegłym roku wśród preferowanych kierunków wyjazdów dominowały kraje Unii Europejskiej (72proc.). - Bliskość geograficzna, a także otwarty rynek i uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i rozliczaniem pracy ma niebagatelny wpływ na decyzje Polaków odnośnie kierunków wyjazdu. Co ciekawe, zdecydowanie wzrosło zainteresowanie wyjazdami do Norwegii– mówi Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.