Precedensowy wyrok w Krakowie: urzędnicy miejscy nie mają uprawnień do występowania przeciwko kierowcom korzystającym z aplikacji Uber

Jak wynika z informacji uzyskanych w Sądzie Rejonowym w Krakowie, sąd w czwartek umorzył postępowanie w sprawie kierowcy korzystającego z aplikacji Uber. Sąd w całości podzielił podnoszone przez obronę argumenty dotyczące braku uprawnienia Prezydenta Miasta Krakowa do występowania w sprawie w charakterze oskarżyciela publicznego i brak legitymacji do czynności sprawdzających.

- Cieszy nas, że krakowski sąd przychylił się do wniosku kierowcy korzystającego z aplikacji. Umorzenie sprawy wyraźnie wskazuje, że sąd podzielił opinie prawników, którzy wskazują, że kontrole prowadzone przez urzędników miejskich z Krakowa nie są zgodne z przepisami. Z naszych informacji wynika, że kierowcy kontrolowani przez krakowskich urzędników będą dalej składać odwołania od nieprawomocnych decyzji wydawanych z naruszeniem prawa – Tak skomentowało sprawę Biuro Prasowe Ubera.