Kutnowska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększy się o 7,7 ha. Kutnowscy radni podczas nadzwyczajnej sesji byli jednomyślni w tej sprawie. Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński wyjaśnia, że sprawa wyniknęła nagle i dlatego jest realizowana w tak szybkim tempie. Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest w trakcie kompletowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki o powiększenie obszaru strefy. Jeden z inwestorów zwrócił się do miasta z prośbą o podjęcie uchwały, wyrażającej zgodę na powiększenie podstrefy Kutno o tereny prywatne.

Pomimo że teren ten nie jest własnością miasta, zgoda taka jest wymagana przez Ministerstwo Gospodarki. Uchwała dotyczy m.in. części terenu firmy TEVA, która jest w trakcie likwidowania swojej działalności w Kutnie.

- Wierzę, że objęcie tego terenu strefą daje szansę na jego zagospodarowanie i realizację ciekawego projektu inwestycyjnego - mówi prezydent Kutna.

Po zakończeniu obecnie trwającej procedury powierzchnia podstrefy Kutno będzie wynosić blisko 130 ha.

Strefa  w Kutnie daje pracę: http://www.strefabiznesu.dzienniklodzki.pl/artykul/strefa-ekonomiczna-w-kutnie-daje-prace