Urząd marszałkowski ogłosił konkurs na szkolenia dla właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. W formie bonów trafi do nich 83,6 mln zł unijnych pieniędzy.

Bony mogą być przeznaczone m.in. na szkolenia dla pracowników, ich studia podyplomowe, a także na usługi doradcze dla przedsiębiorstw, zwłaszcza przechodzących restrukturyzację. Nabór wniosków rozpocznie się 28 lutego i potrwa do 14 marca. Do konkursu mogą się zgłaszać firmy, które chcą świadczyć szkolenia lub usługi doradcze.

Beneficjent musi sam znaleźć zainteresowane szkoleniem firmy do końca 2018 r. objąć wsparciem co najmniej 4 tys. osób. Zrekrutowane firmy otrzymają na szkolenia bony papierowe lub elektroniczne. Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą wnieść wkład własny w wysokości 20 lub 30 proc. wartości szkolenia. Wysokość wkładu własnego zależy od wielkości przedsiębiorstwa.