Monika Jańska i Kina Gajewska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zdobyły 1 i 3 miejsce w konkursie "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy".

Monika Jańska okazała się najlepsza wśród 300 studentów położnictwa w Polsce i zdobyła nagrodę główną czyli miesięczny staż w Szpitalu św. Zofii w Warszawie

Konkurs „Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy” skierowany był do studentów 1 stopnia 3 roku położnictwa i miał dwuetapowy charakter. W pierwszym etapie, który odbył się 27 marca br. w 13 uczelniach medycznych jednocześnie, wyłoniono 14 laureatek (po 1 z każdej uczelni, w tym we Wrocławiu ex aequo 2 uczestniczki). Drugi etap składał się najpierw z części teoretycznej w formie testowej (60 pytań w 60 minut). Po teście wyłoniono 5 najlepszych studentek, które przeszły do ścisłego finału – egzaminu praktycznego.

Tytuł laureatki zdobyła Monika Jańska, zaś na trzecim miejscu uplasowała się Kinga Gajewska, również z wrocławskiej uczelni. Drugie miejsce zajęła Natalia Skupińska reprezentująca Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W konkursie wzięło udział ponad 300 studentów położnictwa z 13 uczelni medycznych w Polsce. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest promocja zawodu położnej w Polsce.