Znany ginekolog, profesor Bogdan Chazan będzie patronował szkole rodzenia, którą otworzyła Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej otworzył w czwartek nową szkołę rodzenia. Placówka będzie działać pod kierownictwem profesora Bogdana Chazana, znanego ginekologa.

- Caritas jest wszędzie tam, gdzie bliźni potrzebuje wsparcia. Pamiętajmy, że ciąża czasem bywa niechciana, czasem pojawia się w warunkach braku akceptacji. Bywa też tak, że płód jest chory. Szkoła rodzenia, którą stworzyliśmy jest dla tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia - mówi ks. Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Dyrektor Janiec dodaje, że ta szkoła to miejsce nie tylko dla kobiet. - Fizycznie to kobieta rodzi dziecko, matka musi mieć jednak stworzone takie warunki, które będą sprawiały przekonanie, że dziecko jest chciane i kochane już od pierwszych chwil jego istnienia - w kobiecym łonie - tłumaczy ks. Janiec. - Szkoła rodzenia to zatem miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą by ich dzieci były kochane i rozwijały się w atmosferze troski i miłości.

W tej szkole będą przyszłych rodziców uczyć nie tylko tego jak należy przygotować się fizycznie do porodu, ale też tego jak przygotować się psychicznie i duchowo.

- Szkoła rodzenia katolicka z laicką są do siebie podobne, aczkolwiek różnice pewne są, bowiem katolicy uznają podmiotowość dziecka od momentu poczęcia. Uznają że płód jest człowiekiem i że ma prawo do życia, że wymaga szacunku, tak jak my wszyscy. Katolicka szkoła stawia też na rodzinę. Ciąża konsoliduje ją i wzmacnia, a także sprawia, że u rodziców pojawia się dziękczynienie wobec Boga za dar rodzicielstwa - mówi prof. Bogdan Chazan, koordynator prac szkoły.

- Celem naszym będzie nie tylko przygotowanie świadomej matki, zdrowej i oczekującej w miłości, ale też wszystkich tych dla których rodzicielstwo może być wielkim wyzwaniem, a nawet napawa lękiem. Rodzicielstwo to czasem świadomość choroby dziecka, świadomość, że dziecko pojawiło się w okolicznościach pozamałżeńskich czy nawet zupełnie poza obrębem ludzkiej woli i planów.W ramach szkoły chcemy głosić Dobrą Nowinę, że ludzkie życie jest wielkim darem od Boga, darem którym nigdy nie można gardzić.