Rząd zapowiada rozszerzenie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ma objąć także osoby, które wychowały już co najmniej troje dzieci.

- Słyszałam, że ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ma dotyczyć także osób, które wychowały już co najmniej troje dzieci. Jestem tym bardzo zainteresowana, bo sama wychowałam pięcioro dzieci. Czy już mogę odebrać tę kartę? - pyta Jadwiga ze Słupska.

Jak na razie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada jedynie zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Od nowego roku ma ona przysługiwać wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci.

Na razie prawo do dożywotniego używania Karty Dużej Rodziny mieli jedynie rodzice, którzyw momencie składania wniosku o jej wydanie wychowywali co najmniej troje dzieci w wieku, w którym one także miały jeszcze prawo do użytkowania tej karty.

Zapowiadana zmiana ma być formą pewnej rekompensaty za trud wychowawczy dla rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci. Obecnie KDR wydają gminy. Najnowsze zapowiedzi mówią o tym, że od sierpnia ubiegać się o wydanie KDR można będzie przez internet.

ZOBACZ TAKŻE: Rodzina 500+. Opozycja: Projekt jest oszustwem wyborczym

Czytaj także na GP24