Rozpoczęły się zgłoszenia do kolejnej, 9. edycji akcji stowarzyszenia Dress for Success - skierowanej do kobiet długotrwale bezrobotnych.

Program Dress for Success składa się z cyklu siedmiu warsztatów rozwoju osobistego. Na uczestniczki czekają zajęcia z autoprezentacji, motywacji, poczucia własnej wartości, komunikacji, poruszania się po rynku pracy i wiele innych. Ponadto panie otrzymają w prezencie strój na rozmowę kwalifikacyjną oraz skorzystają z porad wizażystki i stylistki. Program jest skierowany do kobiet z całej Wielkopolski. Udział w nim jest bezpłatny. Jeśli panie spoza Poznania zgłoszą taką potrzebę, otrzymają też pomoc w pokryciu kosztów dojazdu na zajęcia.

Aby wziąć udział w akcji, należy przesłać swoje CV na adres e-mail: alinasztuba@op.pl. Potem panie otrzymają do wypełnienia ankietę. Zgłaszać można się do 24 stycznia. Akcja ruszy w drugiej połowie lutego lub na początku marca.

Stowarzyszenie Dress for Success to największa na świecie organizacja pozarządowa, której misją jest wspieranie kobiet bezrobotnych w powrocie na rynek pracy. Do tej pory pomoc otrzymało prawie milion osób. Jest jeden warunek, w programie biorą udział kobiety bezrobotne, zdeterminowane do tego, by coś zmienić w swoim życiu.